Mobiiliraportointi

Impact Mobiiliraportointi -palvelulla voit luoda omia tarkastuspohjia, havaintolomakkeita, sekä haluamasi organisaatiopuun ja asettaa haluamasi käyttäjäoikeudet. Teet esimerkiksi TR-mittarit, MVR-mittarit, 5S-kierrokset, STM 2015 mukaiset riskinarvioinnit, keräät ja käsittelet vaaratilanneilmoitukset, seuraat yritystason turvallisuusindeksiä, vertaat tehtaita/työmaita toisiinsa.

Voit kerätä, käsitellä, vastuuttaa, aikatauluttaa kaiken mitä yrityksessäsi kuuluu työturvallisuus/laatu/ympäristöprosesseihin. Keskimäärin asiakasyrityksemme kokoluokka on 1000-2000hlö, mutta myös useita 100-500 kokoluokan yrityksiä on tyytyväisinä asiakkaina. Impact-järjestelmä on alusta asti suunnitelty täyttämään isonkin yrityksen tarpeet, mutta silti järjestelmän käyttäminen on todella helppoa.

 

Havainnot

Tee havainnon teko helpoksi

Mitä helpompaa havaintojen teko on työntekijöille, sitä enemmän niitä tehdään. Mitä enemmän havaintoja tehdään, sitä matalampi on tapaturmien riski. Työntekijät kirjaavat havainnot yksinkertaisen linkin kautta. Linkki voidaan jakaa esim. ilmoitustaululla, kahvihuoneessa tai asentaa työntekijöiden puhelimen aloitusnäyttöön, havainnointi on vain yhden napin päässä. Työntekijältä havainnon kirjaus kestää noin 10 sekuntia.

Kaikki havainnot käsitellään

Kaikki havainnot menevät käsittelyyn kohteen vastuuhenkilölle. Käsittelemättömistä havainnoista tulee muistutus vastuuhenkilöille. Järjestelmä ohjaa havaintojen tehokkaaseen käsittelyyn, mitään ei jää roikkumaan. Havaintojen hyvä käsittely kannustaa edelleen havaintojen tekoon, lisäksi jokainen tehty korjaustoimenpide osaltaan pienentää tapaturman todennäköisyyttä.

Kerää havaintoja urakoitsijoilta

Omien työntekijöiden lisäksi, voit tarjota myös urakoitsijoille kanavan havaintojen tekoon. Se on yhtä yksinkertaista kun havaintojen keruu omilta työntekijöiltä.

Käytä QR-koodeja

Järjestelmä luo automaattisesti QR-koodit, mitä voidaan käyttää edelleen havaintojen keruun helpottomiseksi, niillä työntekijöille kenelle QR-koodin luku on tuttua. QR-koodin voit laittaa näkyville esimerkiksi työkohteen ilmoitustaululle tai taukotilaan. Tulosteessa näkyy QR-koodin lisäksi tietysti myös linkki niille henkilöille, joille QR-koodin luku on vierasta. Toimii myös NFC-sirujen kanssa.

Tarkastukset

Tee mikä tahansa tarkastus

Esim. TR-mittari, MVR-mittari, Elmeri+-kierros, Asfalttimittari, johdon kierros, 5S-kierros, laatu-, ja ympäristötarkastukset. Pääkäyttäjä luo yritykselle tarvittavat pohjat.

Vastuuta ja aikatauluta

Vastuuta ja aikatauluta kierroksen aikana löytämäsi puutteet heti oikealle henkilölle.

Vastuuta myös urakoitsijat

Voit lähettää tehtäviä myös urakoitsijoille, jotka kuittaavat ja kommentoivat tehtäviä helppokäyttöisen linkin kautta

Automaattinen raportti

Kierroksen jälkeen raportti syntyy yhdellä napin painalluksella, tarkastajan ei tarvitse käyttää aikaa raportin laatimiseen kierroksen jälkeen.

Kuvat suoraan raporttiin

Älypuhelimella tai tabletilla ottamasi kuvat tulevat suoraan oikeaan kohtaan raportissa.

Riskinarvioinnit

Tee lakisääteiset riskinarvioinnit

Käytä STM 2015 pohjaa tai tee oma riskinarviointipohja ja riskimatriisi halutessasi.

Arvioi ympäristöriskit ja yritystason riskit

Tee esim. Enterprise Risk Management (ERM) arvionnnit sekä ympäristöriskit.

Päivitä riskinarviointia

Voit päivittää riskinarviointia helposti muutosten yhteydessä.

Tee riskinarviointi kohteessa mobiiililaitteella

Saat kuvat kätevästi heti oikeaan kohtaan raporttia, ei tarvetta käyttää aikaa Word/Excel-jumppaan.

Tapaturmailmoitukset / Sisäinen tapaturmatutkinta

Tee sisäinen tapaturmatutkinta

Tee oma tutkintapohjasi tai käytä vakiopohjia. Tilastoi esimerkiksi vahingoittunut kehon osa, poissaolo päivien määrä, aiheuttaja, oliko oma vai urakoitsijan työntekijä, työmatka vai työtehtävä.

Juurisyytutkinta

Voit tehdä myös 5 X Miksi-tutkinnan, tutkinnnasta etenemisestä jää selkeä loki.

Luokittelun helppo muuttaminen

Jos kirjattu läheltä piti-ilmoitus pitääkin muuttaa tapaturmaksi, se onnistuu helposti kirjaamatta tietoja kahteen kertaan.