Safety Walk -turvallisuuskävelyt

Turvallisuuskävelyn tarkoitus on tutustuttaa työntekijät oman työpaikkansa ja sen lähiympäristön turvallisuuteen ja työsuojeluun käytännössä. Turvallisuuskävelyssä tunnistetaan asioita, joilla on vaikutuksia työturvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

Turvallisuuskävelyt on tarkoitus saada pysyväksi osaksi yrityksen turvallisuuden ylläpitämistä ja kehittämistä. Tarkoituksena on ottaa työntekijät aktiivisesti mukaan turvallisuuden arviointiin ja turvallisuushavaintojen tekemiseen. Näin saadaan myös työntekijät osallistettua ja sitoutettua mukaan turvallisuuden kehittämistyöhön.

Turvallisuuskävelyn tavoitteisiin kuuluvat:

  • nykytilan kartoitus, riskien arviointi
  • turvallisuuteen liittyvien arkiasioiden huomaaminen ja vaarojen tunnistaminen
  • työturvallisuuteen liittyvien ajattelu- ja toimintatapojen vahvistaminen
  • turvallisuustietojen ja –taitojen lisääminen
  • tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn motivoiminen
  • ohjeistus tarkoituksenmukaiseen toimintaan hätätilanteissa
  • työpaikan järjestyksen ja siisteyden ylläpitäminen
  • henkilöstön tietoisuuden lisääminen työturvallisuusvastuukysymyksistä

InstaAudit apunasi Safety Walkilla

Turvallisuuskävelyillä on hyvä hyödyntää tarkastuslistaa, jonka avulla voidaan varmistua niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin turvallisuudesta. Tarkistuslista on kätevintä tehdä InstaAudit sovellukseen, jolloin listan läpikäynti onnistuu mobiilisti, ja kuvat ja raportti tallentuvat automaattisesti myöhempää tarkastelua ja tehtävien vastuuttamista varten.

Turvallisuuskävelyt voidaan suorittaa esim. kerran kuukaudessa esimiehen, työsuojeluasiamiehen ja vaihtuvan työntekijän toimesta noin tunnin mittaisilla kierroksilla, jossa havainnoidaan ja dokumentoidaan työpaikan turvallisuustilanne ja sovitaan tarvittavista turvallisuustoimenpiteistä. Lisäksi jokainen kierroksen raportti lähtee tiedoksi InstaAudit-järjestelmän automaattisen raportoinnin myötä ennalta määritelylle vastaanottajalistalle.

Katso lisää alla olevista videoista

Tee merkinnät Safety walk -kierrokselta

Vastuuta tehtävät

Automaattinen raportointi

Kerromme mielellämme lisää siitä, miten voit ottaa Safety Walkit osaksi yrityksenne arkipäivää. Kysy lisää myös InstaAuditin tuomista hyödyistä tarkastuslistojen mobilisointiin ja tehtävien vastuuttamiseen.

Safety Walk -asiantuntija:

Jani Pihl

010 2399 062

jani.pihl@lis.fi

InstaAudit -asiantuntija:

Antti Lehtomäki

040 750 6779

antti.lehtomaki@lis.fi