Kouluttaminen työvälineenä turvallisuuden kehittämisessä

Ihminen ei ole kone – turvallisuus ei kehity nappia painamalla

Turvallisuutta ei ole mahdollista kehittää pelkästään sääntöjä, prosesseja ja käytäntöjä parantamalla. Ilman kunnollista jalkautusta muutokset aiheuttavat ainoastaan vastarintaa. Muutosvastarinta tulkitaan usein ihmisten tahalliseksi tottelemattomuudeksi ja osittain tyhmyydeksi.

Kuitenkin tyypillisimmät syyt muutosvastarinnalle ovat:

  • Muutos ymmärretään väärin
  • Käsitys siitä, että muutoksessa ei ole mitään järkeä
  • Ei haluta menettää jotain, jolla on arvoa

Ihmiset eivät siis yleisesti ottaen vastusta turvallisuuden kehittämistä.

Mikä neuvoksi?

Johdon täytyy kyetä kyseenalaistamaan oletuksiaan ongelman luonteesta ja sen ratkaisemisesta! Ongelma ei siis ole työntekijöiden vajavaisessa ymmärryksessä, vaan työvoimassa piilee suuri viisaus, kunhan se saadaan valjastettua käyttöön. Jotta aito muutos toimintatavoissa on mahdollista, muutoksen pitää perustua luottamukseen ja itseohjautuvuuteen.
Ihmisten käytännön toiminta on seurausta yksilöiden ja ryhmien välisestä kanssakäymisestä ja viestinnästä, ei säännöistä ja määräyksistä. Tiimien sisällä muodostuu käsitys siitä, mikä on totta ja järkevää. Yksilöiden toiminta perustuu näihin asenteisiin ja uskomuksiin. Aidon muutoksen aikaansaamiseksi on päästävä siis vaikuttamaan näihin!

Koulutus on yksi keino turvallisuuskulttuurin kehitykselle, mutta monet koulutusohjelmat kompastuvat samaiseen ongelmaan: luetellaan turvallisuusohjeita, säädetään, käsketään, kontrolloidaan.

Jotta koulutukset olisivat tuloksellisia, on kaikki muutokset perusteltava ja järkiperäistettävä siten, ettei muutosta ymmärretä väärin tai todeta, ettei muutoksessa ole mitään järkeä. Suurena apuna muutoksen läpiviennissä on, jos henkilöstä otetaan mukaan muutoksen ja koulutuksen suunnitteluun. Suurin vaikutus saadaan, jos kouluttajana ja muutoksen järkiperäistäjän käytetään ulkopuolisen tahon (muutosagentin) apua.

LIS Group Oy:n koulutukset suunnitellaan yhteistyössä asiakkaidemme edustajien kanssa. Näin päästään pureutumaan yrityksessä vallitseviin todellisiin haasteisiin. Olemme erikoistuneet vaikeidenkin asioiden järkiperäistämiseen ja muutoksen läpivientiin henkilöstön jokapäiväisessä käyttäytymisessä.

Asiakkaidemme kertomaa

Ari Salminen, työsuojelupäällikkö, Metso Oyj

LIS Group Oy:n ympäristöturvallisuuskorttikoulutus oli juuri sitä, mitä Metson Vantaan toimipiste tarvitsi ja osallistujien palaute on ollut pääosin erittäin hyvää. Yrityksen johto sekä henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä koulutuksen laatuun ja koulutus on yllättänyt positiivisesti. Arin mielestä koulutuksen laadun ylläpitäminen on ollut tärkeää.

Koulutukseen saimme mukaan juuri oikeat ja tärkeät asiat, joita olemme halunneet nostaa esille. Koulutuksen kautta olemme saaneet uusia työkaluja ja raportointijärjestelmiä ympäristöasioiden ylläpitoon.

Yritykset ja vastuuhenkilöt ovat nykyisin hyvin verkostoituneita ja hyvistä kouluttajista kerrotaan mielellään myös eteenpäin. Koulutuksesta saatu kortti ei ole enää se juttu vaan tieto ja taito, mitkä koulutuksesta yritykselle käteen jää. Yrityksillä ei yksinkertaisesti ole enää varaa kouluttaa vain kouluttamisen vuoksi, vaan tulosta pitää tehdä myös tällä saralla. Hyvillä mielin voinkin suositella kouluttajaa sekä koulutusta eteenpäin, Ari toteaa.

Eeva Tarhanen, asiakkuuspäällikkö, ISS palvelut Oy

Olemme käyttäneet LIS Group Oy:n palveluita nyt useamman vuoden. Käyttämämme koulutuspalveluita ovat mm. Ympäristöturvallisuuskortti, trukki- ja nostinkoulutukset sekä erilaiset juuri meille räätälöidyt puhtaanapidon koulutukset. LIS Group Oy on myös yhteistyökumppaninamme ollut rakentamassa ja kouluttamassa elintarvikehygienian koulutusohjelmaa nimeltä ISS Proof

Koulutuspalveluiden lisäksi LIS Group Oy on käynyt suorittamassa kohteissamme turvallisuus- ja elintarvikehygienia-aiheisia auditointeja, josta olemme saaneet arvokasta tietoa ja ajatuksia toiminnan kehittämiseksi.

Olemme olleet hyvin tyytyväisiä yhteistyöstä LIS Group Oy:n kanssa. Koulutusmateriaalit ja koulutukset ovat laadukkaita ulkoasultaan ja sisällöltään sekä LIS Group Oy:n henkilöstö on joustanut meidän öisin tehtävien töiden aikataulujen mukaan.

Maiju Räsänen, ympäristöasiantuntija, Rudus Oy

Ruduksella ollaan oltu erittäin tyytyväisiä koulutukseen. Koulutus yllätti osallistujat positiivisesti. Edelleenkin on ilo kuulla palautetta, että koulutus on ollut hauskempi kuin mitä on odotettu. Koulutuksen tuloksen näkee selvästi yrityksessämme, sillä työntekijöistä on tullut vastuullisempia ympäristöasioiden suhteen työpaikalla.