Vaarallisiin aineisiin liittyvät koulutukset

Peruskurssit

ADR -peruskurssi (P)

Lupa oikeuttaa vaarallisia aineita kappaletavarana (poislukien luokat 1: räjähteet ja 7: radioaktiiviset aineet). Ajoluvan voi laajentaa säiliö- ja erikoiskurssilla säiliökuljetuksiin, räjähteisiin ja radioaktiivisiin aineisiin. Ajolupa on voimassa 5 vuotta. Kurssin pituus on 3 päivää.

ADR -yhdistetty peruskurssi (YP)

Lupa oikeuttaa kuljettamaan kaikkien luokkien vaarallisia aineita kappaletavarana. Ajolupa on voimassa 5 vuotta. Kurssin pituus on 4 päivää.

Erikoiskurssit

ADR-Erikoiskurssit (E1 ja E7)

Luokan 1 (räjähteet) ja/tai luokan 7 (radioaktiiviset aineet) erikoiskurssin voi suorittaa hyväksytysti suoritetun peruskurssin (P) jälkeen. Kummankin luokan erikoiskurssin pituus on 1 päivä.

ADR-säiliökurssi (ES)

Säiliökurssin voi käydä hyväksytysti suoritetun yhdistetyn peruskurssin (YP) tai peruskurssin (P) kokeen jälkeen. Oikeuttaa kuljettamaan vaarallisia aineita säiliöissä. Säiliökurssilla voi korottaa kappaletavaraluvan säiliöluvaksi. Ajolupa on voimassa 5 vuotta. Kurssin pituus on 2 päivää.

Täydennyskurssit

ADR -täydennysperuskurssi (TP)

Täydennyskurssi päivittää voimassa olevan kappaletavaraluvan (poislukien luokat 1: räjähteet ja 7: radioaktiiviset aineet). Täydennyskurssi on käytävä ajoluvan voimassaoloaikana. Täydennyskurssin voi suorittaa jo vuotta ennen ajoluvan päättymistä. Uuden ajoluvan viiden vuoden voimassaoloaika alkaa vasta edellisen luvan päättymispäivästä. Kurssin pituus on 1 päivä.

ADR-yhdistetty täydennyskurssi (YT)

Yhdistetty täydennyskurssi päivittää kaikki luokat sisältävän nykyisen perus+säiliöluvan. Täydennyskurssi on käytävä ajoluvan voimassaoloaikana. Täydennyskurssin voi suorittaa jo vuotta ennen ajoluvan päättymistä. Uuden ajoluvan viiden vuoden voimassaoloaika alkaa vasta edellisen luvan päättymispäivästä. Kurssin pituus on 2 päivää.

Muut koulutukset

Vaarallisten aineiden tiedostava koulutus

Jokaisella vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä (kuten pakkaamista, lähettämistä, laivaamista, lastaamista, kuormaamista, kuljetusta tai purkamista) suorittavalla henkilöllä tulee olla tarvittava kuljetuksen turvallisuuden varmistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään sekä riittävän usein toistuva täydennyskoulutus. Ennen koulutuksen saamista vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä tehtäviä saa hoitaa vain koulutetun henkilön suorassa valvonnassa.

Koulutus sisältä yleisen tiedostavan koulutuksen, jossa henkilöstölle annetaan yleiset tiedot vaarallisten aineiden tiekuljetusta koskevista säännöksistä sekä tehtäväkohtaisen koulutuksen, jossa henkilöstölle annetaan yksityiskohtaista henkilöstön tehtäviin ja vastuuseen suhteutettua koulutusta vaarallisten aineiden tiekuljetusta koskevista säännöksistä. Koulutuksen jälkeen henkilöstöllä on tiedot vaarallisten aineiden turvallisesta käsittelystä ja toimintatavasta hätätilanteessa.

Turvallisuusneuvonantajakoulutus (TNA)

Vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksiin sekä niihin liittyvään pakkaamiseen, kuormaamiseen tai muuhun vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvään toimintaan osallistuvan toiminnanharjoittajan on nimettävä vähintään yksi turvallisuusneuvonantaja.

Turvallisuusneuvonantajaksi voi pätevöityä myös yrityksen omaan henkilökuntaan kuuluva henkilö. LIS Group Oy:n Turvallisuusneuvonantajakoulutus valmentaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestämään viralliseen ADR-sopimusvaltioiden laajuiseen Turvallisuusneuvonantaja kokeeseen. Koulutuksen kesto ja sisältö räätälöidään osallistujien tarpeen mukaiseksi.

Turvallisuusneuvonantajan tutkintoon on Ilmoittauduttava 3 viikkoa ennen tutkintoa. Lisätietoja tutkinnosta saat Trafista.