Safety Up -työmatkaturvallisuuskoulutus

Työmatka on työpäivän vaarallisinta aikaa

Työ- ja työasiamatkojen liikenneturvallisuus on yrityksen työturvallisuuden kannalta keskeinen asia. Monet työtehtävät edellyttävät paljon liikkumista ja työliikenteen suhteellinen osuus työajasta on viime vuosikymmeninä kasvanut.

Työmatkaliikenteessä sattuu runsaat 22 000 tapaturmaa vuosittain. Niistä osa on vakavia ja kymmenet turmat aiheuttavat työntekijän menehtymisen. Liikenteessä liikkuminen henkilöautolla, kävellen tai polkupyörällä onkin monille työpäivän vaarallisinta aikaa. Työntekijän tapaturma − sattui se sitten töissä, liikenteessä tai vapaa-ajalla − aiheuttaa työstä poissaoloja ja sen, ettei työntekijän osaaminen ole käytössä. Työliikennevahingot ovatkin yleensä seurauksiltaan vakavampia kuin työpaikalla sattuneet vahingot. Niissä myös menetetään huomattavasti enemmän työpäiviä kuin työtapaturmissa. Jokainen menetetty työpäivä heikentää työyhteisön toiminnan tuloksellisuutta ja aiheuttaa kustannuksia työnantajalle.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristön vaikutukset. Koska liikenne on monilla työpaikoilla työpäivän suurin, ellei lähes ainoa riski, on enemmän kuin perusteltua ottaa liikkumisturvallisuus mukaan myös työsuojelun toimintaohjelmaan. Työturvallisuutta kehitettäessä kannattaakin herätä myös työmatkaliikenteen vaaroihin ja riskeihin sekä jalkauttaa ne osaksi yrityksessä annettavaa perehdytystä ja koulutusta.

Työmatkaliikenteen riskikartoitus

Halutessanne toteutamme ennen koulutusta riskikartoituksen henkilöstönne työ- ja työasialiikenteestä. Kartoituksen tarkoituksena on saada yleiskuva henkilöstön työliikenteeseen liittyvistä tapaturmariskeistä. Kartoituksen perusteella tehdään riskien arviointi toimenpide-ehdotuksineen. Myös työmatkaliikennekoulutuksen  sisältö räätälöidään esiin nousseiden riskien mukaiseksi.

Riskikartoitus voidaan toteuttaa verkkokyselynä tai perinteisillä lomakkeilla.

Työmatkaturvallisuus -verkkokoulutus

Safety Up -työmatkaturvallisuuskoulutus voidaan toteuttaa kätevänä verkkokoulutuksena, jolloin osallistujat suorittavat sen heille parhaiten soveltuvana ajankohtana. Verkkokoulutuksen sisältö voidaan räätälöidä kartoituksen perusteella havaittujen riskien mukaiseksi.

Työmatkaturvallisuus -luokkakoulutus

Halutessanne Safety Up -työmatkaturvallisuuskoulutus voidaan toteuttaa luokkakoulutuksena, jolloin koulutuksen pitää työmatkaliikkumiseen erikoistunut asiantuntija. Koulutuksesta saatava hyöty on erinomaisen suuri koulutuksen aikana syntyneiden keskusteluiden ja pohdintojen ansiosta. Luokkakoulutukseen sisältyy myös asennemuokkausta edistäviä ryhmä- ja yksilötehtäviä, jotka antavat mahdollisuuden pohtia omaa suhtautumista työliikenteen riskeihin.

[av_productlist categories='115' columns='1' items='1' offset='0' sort='0' paginate='yes' link_behavior='' show_images='yes' av_uid='av-8rjryz']

Kysy lisää Safety Up -työmatkaturvallisuus -verkkokoulutuksesta tai riskikartoituksesta:

010 2399 062

jani.pihl@lis.fi