Tarkastajakoulutukset

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus on helppo tapa kouluttaa ja perehdyttää henkilö apuvälineiden lakisääteiseen tarkastukseen. Lain mukaan nostoapuvälineet tulee tarkistaa vähintään vuoden välein. Työnantaja voi valtuuttaa riittävästi käyttöön, valintaan, ominaisuuksiin, rakenteeseen ja käyttövirheisiin perehdytetyn henkilön tarkastamaan, korjaamaan ja merkitsemään apuvälineet.

Kahdeksan tunnin koulutuksessa perehdytään apuvälineen valintaan, ominaisuuksiin, rakenteeseen ja vaurioiden syntyyn. Samalla opetellaan tarkastuksen kulku, toiminta ja kirjanpito tarkastuksesta. Kurssi pitää sisällään myös tarkastusharjoituksen ja teoriakokeen. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat todistukseksi kurssista nostoapuvälineen tarkastajan kortin.

Putoamissuojainten tarkastajakoulutus

Lainsäädännön mukaan työnantajan on varmistuttava putoamissuojainten asianmukaisesta toimintakunnosta. Tämän vuoksi pätevän henkilön on tehtävä niille määrävälein tarkastuksia. Jotta työntekijä olisi pätevä tarkastamaan putoamissuojaimia, hänen tulee olla perehtynyt suojainten rakenteeseen ja käyttöön.

Putoamisuojainten tarkastajakoulutus on kaksiosainen. Perusosiossa käsitellään korkealla työskentelyyn liittyviä ohjeita, lakeja ja määräyksiä Käydään läpi putoamisuojainten turvallinen käyttö sekä soveltuvat kiinnityspisteet ja -järjestelmät. Perusosion lopuksi perehdytään putoamistapahtumaan sekä vaadittavaan riskianalyysiin ja pelastautumissuunnitelmaan.

Koulutuksen toisessa osuudessa paneudutaan putoamissuojaimia koskeviin vaatimuksiin sekä perehdytään suojainten tarkastukseen ja hylkäysperusteisiin. Koulutuksen lopuksi tehdään tarkastusharjoituksia erilaisille suojaimille. Lopuksi on myös suojainten tarkastuksen näyttökoe.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään todistukseksi LIS Group Oy:n putoamisuojainten tarkastajakortti.