Turvallisuuskulttuurin tasot

”Kulttuuri on sarja jaettuja hiljaisia oletuksia, jotka ryhmä on oppinut, kun se on ratkaissut ulkoiseen sopeutumiseen ja sisäiseen integraatioon liittyviä ongelmia, jotka ovat toimineet riittävän hyvin, jotta niitä voidaan pitää pätevinä; ja sen vuoksi niitä opetetaan myös ryhmän uusille jäsenille oikeana tapana suhtautua näihin oleviin asioihin.”

– vapaa suomennos Edgar Schein, Massachusetts Institute of Technology

”Harvat asiat ovat niin tavoiteltuja ja samaan aikaan niin väärin ymmärrettyjä kuin turvallisuuskulttuuri”

James Reason

Miksi turvallisuuspäälliköiden pitäisi olla kiinnostuneita turvallisuuskulttuurista?

  • Turvallisuuskulttuurilla on voimakas vaikutus yksilöiden käyttäytymiseen ryhmän yleisten käyttäytymisnormien kautta
  • Ihminen ei ole kone – turvallisuutta ei voida kehittää keskittymällä pelkästään parantamaan proseduureja, sääntöjä ja määräyksiä
  • Ihmisten vastarinnassa ei ole kyse siitä, että he olisivat turvallisuuden kehittämistä vastaan
  • Pääsyy siihen, miksi sääntöjä ei noudateta, johtuu siitä, että henkilö kokee, ettei sääntö sovi hänen työhönsä tai juuri tämän hetkiseen tilanteeseen
  • Vain turvallisuuskultuuria eli ihmisten ajatuksia, uskomuksia ja asenteita muokkaamalla on mahdollista saada todellista muutosta turvallisuuskäyttäytymisessä aikaan
[av_productslider categories='73' columns='2' items='9' offset='0' sort='0' autoplay='no' interval='5' av_uid='av-aoqmr']