Turvallisuusvalvonta on jokapäiväistä ja välttämätöntä työtä

Turvallisuusvalvonnan tarpeellisuus

Turvallisuusvalvonta on ehdottoman tärkeää määritellyn turvallisuustason ylläpitämiseksi. Turvallisuusvalvonnan tarve vähenee turvallisuuskulttuurin parantuessa ja turvallisuustason noustessa.

Turvallisuusvalvonnan avulla asioihin puuttuminen

Yrityksellä on oltava määriteltynä selkeät pelisäännöt puututtaviin asioihin, ja pelisääntöjen on oltava kaikkien tiedossa. Parhaimmillaan pelisäännöt (Fair and just) määritellään henkilöstön kanssa yhdessä, jolloin kaikki pääsevät vaikuttamaan niiden syntyyn. Näin sääntöihin sitoutuminen on yleensä vahvemmalla tasolla.

Järjestelmät tukevat valvontaa

Puutteiden raportointi ja korjauslistojen työlistalle siirtäminen käy hetkessä InstaAudit-järjestelmällä.

Tässä muutamia esimerkkejä turvallisuusvalvonnan kohteista:

 • Työturvallisuuden valvonta
 • Suojavälineet
 • Tulitöiden tekeminen
 • Säiliötyöt
 • Korkealla työskentely
 • Työvälineet
 • Päihteet
 • Nopeudenvalvonta
 • Pätevyyksien valvonta
 • Työnjohdon puuttuminen ongelmatilanteisiin
 • Koneturvallisuus
 • Suojaukset
 • Jarrutestaukset
 • Ympäristöturvallisuus
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Vahinkoihin varautuminen
 • Hyvinvointi ja ensiapuvalmius

Voit siirtää turvallisuusvalvonnan vastuuta osaltaan tai kokonaan meille. Suoritamme työturvallisuuden, koneturvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden valvontaa sekä hyvinvoinnin ja ensiapuvalmiuden seurantaa.

Turvallisuusvalvontapalvelumme alkaa valvontakokonaisuuden ja painopistealueiden suunnittelulla, joiden perusteella määritellään valvonnan tavoitemäärät. Valmistelun jälkeen suoritamme turvallisuustarkastukset sovitun mukaisesti. Mahdolliset väärinkäytökset sanktioidaan tai niistä annetaan kirjallinen huomautus. Laadimme jokaisesta valvontakäynnistä yhteenvetoraportin, jonka toimitamme asiakasorganisaatiossa eteenpäin. Asiakasyritys saa suoritetuista tarkastuksista ja niiden tuloksista myös vuosiraportin.

[av_productslider categories='34' columns='3' items='9' offset='0' sort='0' autoplay='no' interval='5' av_uid='av-mlkze']