Tieturva 1 -koulutus

Tieturva 1 on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Tieturva 1 -koulutus on siirtynyt 1.1.2020 kokonaan verkossa suoritettavaksi koulutukseksi. Verkkokoulutuksen löydät:

https://e-tieturva.fi/login/index.php

Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle. Kortti on voimassa 5 vuotta.