Vägskydd 1Syftet med kursen Vägskydd 1 är att öka både arbetsledningens och arbetstagarnas kunskap om arbets- och trafiksäkerheten samt förenhetliga trafikdirigeringen i samband med arbeten som utförs på vägarna. Kursen introducerar deltagarna i faror som gäller arbeten på väg och hur farorna ska identifieras samt hur man hanterar riskerna orsakade av dessa faror. Byggherrens, den som i huvudsak genomför byggprojektets och entreprenörens uppgifter gås igenom i detalj i kursen Vägskydd 2. Kortet är giltigt i 5 år.

Utbildning i Vägskydd 1 krävs av:

  • alla som arbetar på väg i vägunderhållsuppgifter
  • personer som transporterar väg- och beläggningsmaterial
  • arbetsmaskinförare (inte i arbete av engångsnatur)
  • personer som arbetar på väg i annat arbete
  • deltagare i utbildningen Vägskydd 2

BESTÄLL EN KURS FÖR DIN GRUPP ELLER ANMÄLA SIG PÅ EN ÖPPEN KURS

[av_productlist categories='84' columns='1' items='3' offset='0' sort='price' paginate='yes' link_behavior='' show_images='yes' av_uid='av-6wol9p']