LIS Group Oy tuottaa verkkokoulutuksia joilla voit kouluttaa ja perehdyttää koko henkilöstön. Muista myös osaamistasotestit.

Verkkokoulutus – perustieto-opas

Verkkokoulutus, syvää osaamista verkon kautta

Verkon kautta tapahtuva opiskelu on LIS Groupin vastaus huutoon, joka markkinoilta on kuultu.

Verkkokursseja on mahdollista suorittaa niin, että teoriaosuus käydään verkon kautta ja tätä teoriaosuutta laajennetaan käytännön harjoituksilla. Mahdollinen on myös näyttökoe asiakasyrityksessä. Koska verkko-opiskelu ei kuitenkaan kaikissa aihepiireissään mahdollista käytännön harjoituksia, on verkkokurssien tarjonta suurinta niissä koulutustyypeissä, joille on mahdollista myöntää pätevyys pelkän teoriaopiskelun kautta.

Isoista koulutustaloista LIS Group Oy:llä on tällä hetkellä kattavin tarjonta verkkokursseissa. LIS tarjoaa pelkästään verkon kautta suoritettavana mm. säiliö- ja suljettujen tilojen työn kurssia, trukkiopetusta, henkilönostinkoulutusta ja ATEX-tiloissa työskentelyn kurssia.

Verkkokurssien hinta riippuu pitkälti tarjottavasta koulutuksesta. Hinta per kurssi liikkuu alle satasen ja reilun kahdensadan välissä. Kursin laajuus ja vaativuus näkyy hinnassa, luonnollisesti. Useimmat koulutukset tuottavat verkkokurssista pätevyyden todistukseksi kortin, jolla pätevyyden voi osoittaa. Maininta tästä on kunkin verkkokurssin kohdalla mainittu

Verkkokoulutuksen etuina nopeus, joustavuus ja hinta

Verkko-opetus lupakorttien osalta on vastaus markkinoiden kysyntään. Useat yritykset haluavat mahdollisimman vaivattoman tavan kouluttaa henkilöstölle lyhyitä työturvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Verkko-opetus mahdollistaa sen, että työntekijöitä ei tarvitse irrottaa koulutuksen ajaksi työvuorosta ja etsiä heille koulutuksen ajaksi sijaista tai pysäyttää työpaikan toimintaa siksi aikaa, kun henkilöstöä koulutetaan. Kun mietitään koulutuksen kokonaishintaa, luokkahuonekoulutuksen kustannukset koostuvat fyysisen kouluttajan lisäksi myös toissijaisista kuluista, kuten juuri sijaiskuluista, tarjoiluista, tilavarauksista tai siitä, että tuotanto hidastuu koulutuksen ajaksi.

Etenkin pienemmille yrityksille verkkokoulutuksen hintaetu perinteiseen luokkahuonekoulutukseen verrattuna saattaa olla ratkaiseva. Jos tehdas sijaitsee kauempana kasvukeskuksista ja siellä on vain muutama koulutettava, fyysisen kouluttajan tuominen paikan päälle maksaa enemmän kuin se, että koulutustarve täytetään verkkokurssilla. Verkkokoulutus ei kuitenkaan sovellu työturvallisuuskulttuurin juurruttamiseen organisaatioon, vaan siihen luokkahuonakoulutuksena tapahtuva Safety UP, on oikea työkalu.

Verkkokurssin kiistaton etu on se, että koulutus on aikaan ja paikkaan sitomatonta. Nykyajan liikkuvassa rytmissä voi käydä, että eteen tulee työvaihe, jossa koulutus on saatava nopeasti ja varmasti suoritettua, jotta työnteon prosessi ei pysähdy. Nopein ja helpoin tapa koulutukselle on järjestää oppilaalle verkkokoulutuksen lisenssi.

Ja verkkokurssit tukevat myös nykyajan tapaa opiskella. Nyt työpaikoille astuvilla milleniaaleilla verkko on luontevin tapa opiskella. Verkko-opiskelu mahdollistaa sen, että kurssi voidaan käydä omassa tahdissa ja itse määritetyissä jaksoissa. Monelle voi olla helpompi omaksua tietoa siten, että opiskelee työpäivän jälkeen kotona tietokoneen tai tabletin ääressä puoli tuntia kerrallaan kuin se, että hänet istutetaan luokkahuoneeseen koko päiväksi.

Verkkokurssit ja ammattipätevyys

Trafin ammattipätevyysvaade on tällä hetkellä tiukasti rajattu. Kysyntä verkon yli tapahtuville ammattipätevyyskoulutuksille kasvaa varmasti sitä mukaa, kun ensimmäisten ammattipätevyyskaarien viisivuotisjaksot lähestyvät loppuaan ja kuljettajat tulevat uudelle koulutuskierrokselle. Nyt pätevyys jää vielä suorittamatta verkon yli.

Trafin ohjeiden mukaan ammattipätevyysopetusta voitaisiin antaa myös verkon yli. Kuitenkin jotta koulutus hyväksytään ammattipätevyyskoulutukseksi, on opiskelijan oltava häiriöttömässä tilassa, jossa on kaksisuuntainen videoyhteys. Lisäksi koulutusta antavan tahon on pystyttävä antamaan koko koulutus opiskelijalle. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä aiheita ei verkon yli voi kouluttaa, joiden diaariin on määritetty myös käytännön harjoittelua. Kouluttajan on myös pystyttävä koko ajan valvomaan, että oppilas on läsnä koulutuksessa. Näiden lisäksi trafille tehtävään koulutusilmoitukseen on ilmoitettava kaikki koulutuspaikat mukaan lukien ne osoitteet, joissa oppilas on läsnä verkon yli.

Kehitys on tuonut verkkokoulutukset laadullisesti jo luokkahuonekoulutusten tasolle

Verkkokoulutuksen teho ja toimivuus riippuvat pitkälti siitä, kuinka koulutus on toteutettu. Verkkokoulutusten läpilyöntiä markkinoilla on hidastanut verkko-opetusten yleinen maine. Luokkaopetusta on pidetty tähän saakka täysin ylivertaisena opetustapana ja verkko-opetuksen osalle on jäänyt se, että hätätilanteessa voidaan jotain vähemmän tärkeää käydä myös verkon kautta. Verkkokurssien laatu on kuitenkin eri kuin luullaan.

Muutosta on tapahtunut verkko-opetusten toteuttamisessa ja samoin koulutuksen vastaanottajissa. Verkko-opetusten rakentamiseen on olemassa työkaluja, joilla opetuksen kesto voidaan varmistaa. Lisäksi verkko-opetukseen on mahdollista rakentaa pelkän kylmän diashown lisäksi spiikatut lisäosat ja materiaalia voidaan rikastuttaa niin kuvilla kuin videoillakin. Grafiikkaohjelmien kehitys mahdollistaa sen, että opetettavat asiat on mahdollista tehdä visuaalisesti helposti omaksuttavaksi ja samalla mielenkiintoiseksi. LIS Groupin toteuttamat verkkokoulutukset pohjaavat juuri uusimpiin pedagogisiin oivalluksiin ja asiakaspalaute niistä on todella hyvää.

Näiden lisäksi kehitystä on tapahtunut myös internet-yhteyksissä. Tämän päivän nopeat verkkoyhteydet tarjoavat kaukaisimpaankin kolkkaan sujuvan videoiden ja kuvien toiston. Kun tekniikka pelaa, niin opetuksesta tulee sujuvaa ja toiston tarkkuus on yhtä hyvää kuin luokassa.

Tarjonnan luotettavuus riippuu tarjonnan lisäksi yhtä paljon myös vastaanottavasta yleisöstä. Verkon yli tapahtuu tänä päivänä toimintoja huiman paljon enemmän kuin viisi, saatikka kymmenen, vuotta sitten. Verkosta on tullut luonteva paikka toimia ja samalla myös verkon yli tapahtuva oppiminen on tullut sekä helpommaksi että hyväksyttävämmäksi.

Verkkokurssit on rakennettu oppimista, eikä vain pätevyyttä varten

Tarkastelemme nyt tarkemmin LIS Group Oy:n verkkokoulutustarjontaa ja verkkotuotteita. Kaikki kurssit on rakennettu siten, että kurssi on mahdollista suorittaa useamassa osassa. Opiskelun voi keskeyttää ja jatkaa uudelleen samasta kohtaa, johon sen aiemmin keskeytti. Opiskelijan on mahdollista suorittaa opiskelu sen mittaisissa jaksoissa, joissa hänelle itselleen on helpointa asia omaksua. Tämä tukee sitä, että jokaiselle löytyy oppimiseen oma rytmi.

Kurssit on myös tehty niin, että kurssin dioja ei voi selailla omassa tahdissa eteenpäin kuuntelematta puheosuuksia ja katsomatta kaikkia koulutuksen osia. Tällä on pyritty ehkäisemään se, että opiskelija selaisi diat nopeasti läpi ja kuittaisi kurssin suoritetuksi. LIS Group Oy on halunnut varmistaa, että jokainen käyttää koulutukseen lopulta riittävän määrän aikaa, vaikka tahti suoritukselle onkin vapaasti valittavissa.

Kurssit päättyvät loppukokeeseen. Koetta on mahdollista suorittaa useamman kerran, mutta ei loputtomiin. Kokeen aloittamisen jälkeen ei myöskään pääse opetusdioja selaamaan enää taaksepäin. Tämä varmistaa sen, että kurssin asiat on varmasti omaksuttu, eikä kokeen vastauksia katsota suoraan opetusdioista. Kokeen tehtävät on huolella rakennettu niin, että koe varmistaa sen, että kurssin opiskelija on omaksunut opetettavan asian. Kurssien päämääränä onkin opettaa turvallisuuteen liittyvät asiat, eikä pelkästään tuottaa kylmää korttipätevyyttä vailla opetuspohjaa.

Kaiken kaikkiaan laadukkaasti tuotetut verkkokoulutukset ovat täysin luokkahuoneeseen verrattava tapa opettaa turvallisuusasioita nopeasti, joustavasti ja usein vieläpä luokkahuoneopetusta halvemmalla.

Verkkokoulutus – verkkokoulutuksen edut koulutettavalle ja organisaatiolle

Verkkokoulutus on joustava

Verkkokoulutuksella voit suorittaa eri koulutukset ja perehdytykset ajasta ja paikasta riippumatta

Muokattava

Voit luoda myös itse verkkokoulutuspaketteja

Responsiivinen

Responsiivinen kaikille alustoille – myös mobiiliin

Perehdytykset mobiilisti

Perehdytykset verkossa, saatavilla vaikka työmaalle tabletin tai älypuhelimen avulla. Jaa perehdytysmateriaali myös alihankkijoille kutsulinkin avulla tai varmista osaaminen vaikka kesätyöntekijöiltä.

LIS Group Oy tuottaa verkkokoulutuksia joilla voit kouluttaa ja perehdyttää koko henkilöstön. Muista myös osaamistasotestit.

Koulutukset verkossa

Koulutukset, jatkokoulutukset, lisämoduulit yms. verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Kätevä ja edullinen tapa toteuttaa koulutuksia aihealueista, jotka eivät edellytä luokkakoulutusta. Tuotamme valmisverkkokoulutusten lisäksi laadukasta materiaalia yrityksen sisäisiin koulutustarpeisiin.

Varmista oppiminen

Varmista oppiminen tehtävien ja testien avulla. Voit käyttää muokattavia tehtävälomakkeita myös erilaisten kyselyjen toteuttamiseen,

Kysy lisää: verkkokoulutukset ja ryhmähinta verkkokoulutuksistamme

Jukka Kervinen puh: 010 2399 067