ArbetssäkerhetskortetArbetssäkerhetskortet har utvecklats för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Arbetssäkerhetskorts praktisk mål är att ge grundläggande information om arbetssäkerhet och hälsa, höja arbetsplatsen intresse och motivation i personalens säkerhet kunskap och sträva efter att minska arbetsrelaterade olyckor och tillbud. Tillgång till Arbetssäkerhetskortet kräver ett framgångsrikt slutförande av säkerhetskort av kursen. Kortet är giltigt i 5 år.