Kuljettajien jatkotason ammattipätevyyskoulutukset

Olemme yksi Suomen pisimpään toimineista Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymistä ammattipätevyyskoulutuksia tarjoavista yrityksistä. Meiltä saat kaikki tarvitsemasi kuljettajien ammattipätevyyskoulutukset. Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnittelemme tarvitsemanne ammattipätevyyspäivät mahdollisimman järkevästi ja kustannustehokkaasti. Valmiin koulutusvalikoimamme lisäksi rakennamme koulutusohjelmia asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Lähestulkoon mikä tahansa kuljettajien työtehtäviin liittyvä koulutusaihe voidaan toteuttaa kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksena.

Valmiit koulutusohjelmamme

ADR-kurssi (peruskurssi, P)
Lupa oikeuttaa vaarallisia aineita kappaletavarana (poislukien luokat 1: räjähteet ja 7: radioaktiiviset aineet). Ajoluvan voi laajentaa säiliö- ja erikoiskurssilla säiliökuljetuksiin, räjähteisiin ja radioaktiivisiin aineisiin. Ajolupa on voimassa 5 vuotta. Kurssin pituus on 3 päivää.

ADR-kurssi (yhdistetty peruskurssi, YP)
Lupa oikeuttaa kuljettamaan kaikkien luokkien vaarallisia aineita kappaletavarana. Ajolupa on voimassa 5 vuotta. Kurssin pituus on 4 päivää.

ADR-kurssi (säiliökurssi, ES)
Säiliökurssin voi käydä hyväksytysti suoritetun yhdistetyn peruskurssin (YP) tai peruskurssin (P) kokeen jälkeen. Oikeuttaa kuljettamaan vaarallisia aineita säiliöissä. Säiliökurssilla voi korottaa kappaletavaraluvan säiliöluvaksi. Ajolupa on voimassa 5 vuotta. Kurssin pituus on 2 päivää.

ADR-kurssi (täydennysperuskurssi, TP)
Täydennyskurssi päivittää voimassa olevan kappaletavaraluvan (poislukien luokat 1: räjähteet ja 7: radioaktiiviset aineet). Täydennyskurssi on käytävä ajoluvan voimassaoloaikana. Täydennyskurssin voi suorittaa jo vuotta ennen ajoluvan päättymistä. Uuden ajoluvan viiden vuoden voimassaoloaika alkaa vasta edellisen luvan päättymispäivästä. Kurssin pituus on 1 päivä.

ADR-kurssi (yhdistetty täydennyskurssi, YT)
Yhdistetty täydennyskurssi päivittää kaikki luokat sisältävän nykyisen perus+säiliöluvan. Täydennyskurssi on käytävä ajoluvan voimassaoloaikana. Täydennyskurssin voi suorittaa jo vuotta ennen ajoluvan päättymistä. Uuden ajoluvan viiden vuoden voimassaoloaika alkaa vasta edellisen luvan päättymispäivästä. Kurssin pituus on 2 päivää.

Koulutuksessa käydään läpi hyvän asiakaspalvelun perusteet. Tavoitteena on, että työntekijä osaa toimia asiakaspalvelullisesti ja ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen yrityksen kilpailutekijänä.

Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen osaa käyttää digipiirturin perustoimintoja, sekä ymmärtää ajo- ja lepoaikalainsäädännön keskeisimmät omia työtehtäviä koskevat vaatimukset.

Ennakoivan ajotavan koulutus on ainoa ennaltamäärätty pakollinen osio kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksien viidestä päivästä.

Koulutusohjelman tavoite on kouluttaa kuljettajat ajamaan taloudellisesti ja turvallisesti.

Kaksipäiväisen EA1-koulutuksen aikana päästään pureutumaan syvällisesti ensiaputaitoihin. Koulutus sisältää paljon käytännön harjoituksia, joka laskee osallistujien kynnystä ensiavun antamiseen tositilanteessa.

Kurssin aikana käsitellään auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, tajuttomalle annettava ensiapu sisältäen defibrillaattorin käyttökoulutuksen, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila, erilaiset haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat sekä myrkytykset.

Ensiapukurssimme ovat virallisia SPR:n koulutuspohjaisia kursseja. Ensiapukurssimme ovat virallisia SPR:n koulutuspohjaisia kursseja. Kouluttajana toimii SPR:n hyväksymä Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja (ETK), jolloin työnantajan on mahdollista saada KELA-korvaus kurssista.

Räätälöimme kurssien sisällön työpaikan olosuhteiden ja riskien mukaisesti.

Koulutus sopii henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta hätäensiavusta tai henkilöille, joilla on tarvetta päivittää tai kerrata aikaisemmin opittuja hätäensiaputaitoja. Kurssin avulla voi uusia EA1- tai EA2-pätevyyden yhden kerran kolmeksi vuodeksi.

Kurssin aikana käsitellään toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa, potilaan tutkiminen hätäensiavun antamista varten, elvytystapahtuma sisältäen defibrillaattorin käyttökoulutuksen, sairauskohtaukset sekä erilaiset verenvuodot.

Ensiapukurssimme ovat virallisia SPR:n koulutuspohjaisia kursseja. Mainitsethan tilauksesi yhteydessä, mikäli haluat hakea koulutuksesta KELA:n korvauksia. Tällöin kouluttajana toimii SPR:n hyväksymä Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja (ETK).

Räätälöimme kurssien sisällön työpaikan olosuhteiden ja riskien mukaisesti.

Koulutus sisältää perusasioita jäte- ja ympäristönhuollosta ja sopii kaikille tarkkaa ja ajankohtaista jäte- ja ympäristötietoa etsiville. Päivän tavoite on lisätä osallistujien tietoja ja taitoja vaarallisten jätteiden kanssa liittyvässä toiminnassa, kuljettajien vastuuseen liittyvässä lainsäädännössä sekä velvoitteissa. Kurssin jälkeen jokainen osallistuja ymmärtää jätehuollon periaatteet ja ymmärtää toimintaympäristön sekä osaa toimia kustannus- ja ympäristöllisesti tehokkaasti.

Kurssi toimii kuljettajien ammattipätevyyspäivänä, mutta myös ytimekkäänä ajankohtaiskatsauksena vaarallisten jätteiden maailmaan. Kasaa porukkasi kuulemaan kovaa asiaa jätehuollosta ja kemikaaleista.

Koulutuksessa perehdytään kuljetuskustannusten muodostumiseen ja alan kannattavuuteen yleisesti. Pääpaino koulutuksessa on tiedostaa niitä kustannustekijöitä, joihin kuljettaja omalla toiminnallaan voi vaikuttaa; sekä pohtia parhaita käytäntöjä kustannusten säästämiseksi ja kuljettajan toiminnan tehostamiseksi.

Sisältö:

 • Kannattavuuden peruskäsitteet ja kustannusten muodostuminen
 • Kuljetuskustannusten muodostuminen ja kustannustöihin vaikuttaminen
 • Ennakoivan huollon ja pienvahinkojen merkitys kuljetuskustannuksiin
 • Vakuutuksesta korvattavien vahinkojen vaikutukset kuljetuskustannuksiin ja turvallisen työskentelyn merkitys

Koulutuksen tavoitteena on, että kuorma-autonkuljettaja, joka käyttää kuorma-autoon kiinnitettyä yli 25tm kuormausnosturia työssään, tuntee alan lainsäädännön, turvallisen nosturin käytön perusteet, ymmärtää ajoneuvon vakauteen ja painopisteeseen vaikuttavat seikat, hallitsee kuormausnosturin rakenteen ja hydrauliikan perusteet sekä ymmärtää asennustyön vaatimukset.

Koulutuksen sisältö:

 • Lainsäädäntö ja asiakirjat
 • Nosturin rakenne ja käyttö
 • Nosturin tarkastukset
 • Nosturin tuenta ja nostokuntoon laitto
 • Nosturin käyttö asennustyössä
 • Nostoapuvälineet

Koulutuksessa opiskelijat perehdytetään kuormansidonnan lakisääteisiin määräyksiin ja turvalliseen tavaroiden kuljettamiseen. Päivän aikana opitaan fysiikan tekijöiden vaikutuksen kuorman sidontaan. Teemme käytännön laskentaharjoituksia kuorman varmistamisesta. Käymme läpi apuvälineet ja niiden EU-merkintöjen suhteen Suomen lainsäädäntöön. Teemme myös kuormansidontaharjoituksia erilaisilla tavoilla, joiden kautta kuljettajat tiedostavat käytännön turvallisen toiminnan. Lisäksi opimme turvallisen kuormituksen erilaisille päällisrakenteille ja ajoneuvoille.

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus on helppo tapa kouluttaa ja perehdyttää henkilö apuvälineiden lakisääteiseen tarkastukseen. Lain mukaan nostoapuvälineet tulee tarkistaa vähintään vuoden välein. Työnantaja voi valtuuttaa riittävästi käyttöön, valintaan, ominaisuuksiin, rakenteeseen ja käyttövirheisiin perehdytetyn henkilön tarkastamaan, korjaamaan ja merkitsemään apuvälineet.

Kahdeksan tunnin koulutuksessa perehdytään apuvälineen valintaan, ominaisuuksiin, rakenteeseen ja vaurioiden syntyyn. Samalla opetellaan tarkastuksen kulku, toiminta ja kirjanpito tarkastuksesta. Kurssi pitää sisällään myös tarkastusharjoituksen ja teoriakokeen. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat todistukseksi kurssista nostoapuvälineen tarkastajakortin.

Nosturin ja apuvälineiden käyttäjäkoulutus on helppo tapa varmistaa nosturin ja apuvälineiden turvallinen ja varma käyttötapa. Samalla tulee täyttymään lain vaatimat vaarallisten työmenetelmien ja laitteiden käyttöä koskevat ehdot. Koulutuksella perehdytetään laitteiden ja välineiden käyttäjät oikeisiin työskentelytapoihin, varmaan nosturin käyttöön ja turvallisiin työmenetelmiin.

Kahdeksan tuntia kestävä koulutus sisältää teoriaopetusta, käytännön esimerkkejä ja perehtymistä sekä teoriakokeen. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistukseksi nosturikortin. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Kurssin sisältö:

 • Lait ja määräykset
 • Nosturin toiminta ja käyttö
 • Apuvälineiden valinta ja käyttö
 • Turvallinen työskentely

Koulutuksen tavoitteena on opettaa riittävästi perustietoja rautatiejärjestelmistä sekä rautatiealueella liikkumisesta ja työskentelystä turvallisesti. Koulutus sopii myös rautatiejärjestelmien välittömässä läheisyydessä työskenteleville turvallisen työskentelyn turvaamiseksi.

Kaikki Liikenneviraston tilaamat tai hyväksymät työt, jotka sisältävät ratatöitä, rautatiejärjestelmien turvallisuuteen liittyviä töitä, rautateiden liikenteenohjaukseen liittyviä töitä tai rautatiealueella liikkumista, edellyttävät ratatyöturvallisuuspätevyyttä.

Koulutukseen tulevalla henkilöllä ei tarvitse olla pohjakoulutusta tai aiempaa työkokemusta. Ratatyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi vuotta.

Koulutuksen järjestäjänä SAT Koulutuspalvelut Oy. Koulutuksen kesto on 8 tuntia.

Koulutuksen sisältö:

 • Ratatyöturvallisuus sekä rataverkon hallinta ja viranomaiset
 • Peruskäsitteet ja ratalaitteet
 • Sijainnin määrittely
 • Ratatyön turvallisuusmenettelyt
 • Erityispiirteet ja vaaratekijät
 • Laiturityö
 • Perehdytys sähkörataan
 • Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa

Tieturva 1 on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Päivän kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin.

Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa kuljettajan kysyä tunnistaa ja ennaltaehkäistä poikkeavia ja uhkaavia tilanteita. Koulutuksen avulla pyritään myös lisäämään kuljettajien kykyä arvioida hätätilanteita, tehdä tilannearvioita, estää lisäonnettomuuksia ja kutsua apua onnettomuuspaikalle.

Koulutuksessa käsitellään loukkaantuneiden auttamista ja ensiavun antamista. Koulutuksen aikana harjoitellaan ajoneuvon tulipalotilanteessa tarvittavaa evakuointia ja palo-alueen turvaamista sekä tutustutaan alkusammutusvälineiden käyttöön. Koulutuksen tarkoituksena on kehittää valmiuksia tunnistaa ja toimia poikkeustilanteissa, joissa kuljettajan toiminnan avulla voidaan mahdollisesti välttää onnettomuusriski ja estää uhkatilanteiden syntyminen. Koulutuksessa käsitellään myös kuljettajan fyysistä ja henkistä suorituskykyä ja niistä huolehtimista. Koulutus toteutetaan osittain käytännön harjoituksina sekä keskustelevana opetuksena.

Trukkikoulutus on helpoin tapa varmistaa lakien ja asetuksien vaatimusten täyttäminen trukin käyttöön perehdyttämisestä. Koulutuksessa kuljettajat perehdytetään laitteiston oikeisiin käyttötapoihin, ja pureudutaan turvalliseen ajokäyttäytymiseen. Koulutus perehdyttää kuljettajat erilaisiin trukkityyppeihin, sekä niiden turvalliseen käyttöön. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet kuljettajat saavat 5 vuotta voimassa olevan trukkikortin.

Kahdeksan tuntia kestävä koulutus sisältää teoriaopetusta sekä käytännön opetusta.

Työkonekoulutus sopii kaikille työkoneen kuljettajille. Työkonekoulutus on helppo tapa työnantajalle varmistaa työkoneen kuljettajien tietopuolinen perehdytys koneiden käyttämiseen. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti pyöräkuormaajan kuljettajille.

Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja:

 • tuntee työkoneisiin ja laitteisiin liittyvät yleiset säädökset, sekä osaa toimia niiden mukaisesti
 • tunnistaa vaaratekijät ja osaa toimia työkoneiden ja laitteiden kanssa turvallisesti
 • ymmärtää tarkastusten ja huoltojen merkityksen, sekä toimii sen mukaisesti
 • ymmärtää työkoneen kuljettajan roolin tuotteiden laadunhallinnan kannalta
 • tunnistaa vastuunsa työtehtävässä

Jokaiselle teoriakokeen hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Työkonekortti. Koulutus on voimassa 5 vuotta

Kurssin aikana perehdytään terveyden ylläpitoon, ruokailurytmien merkitykseen, levon ja työn rytmittämiseen sekä terveyden ja kunnon ylläpitoon.

Kurssi kesto on 7 h. Koulutus sisältää teoriaopetusta, käytännön esimerkkejä ja kävelytestin.

Koulutuksen sisältö:

 • Terveyttä ylläpitävät tavat
 • Terveellinen ruokailutottumus
 • Jaksamista edesauttavat toimenpiteet
 • Levon merkitys
 • Fyysisen kunnon ylläpito
 • UKK – kävelytesti

Työturvallisuuskortti on kehitetty työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on antaa perustietoa työsuojelusta, herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen ja pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Vesilaitostekniikka- ja talousvesihygieniakoulutus (vesihygieniapassi)

Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai vastaavissa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot soveltuvin osin mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, käyttötarkkailusta ja lainsäädännöstä. Osaaminen tulee osoittaa suorittamalla hyväksytysti talousvesihygieeninen osaamistesti.

Soveltamisalaan kuuluu koko vesihuoltolaitos vedenottamoineen, vedenkäsittelylaitoksineen ja verkostoineen. Suorittajalla on valittavissa joko vesilaitos- tai vesijohtoverkostotesti. Myös molempien testien suoritus saman koulutuspäivän aikana on mahdollista. Samaan aikaan voi suorittaa myös pinta- ja pohjavesitutkinnon.

Talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä ovat muun muassa seuraavat: Vedenottamolla veden hankintaan sekä verkostoissa vesijohtoverkostoon liittyvien laitteitten, asennus, huolto, säätö ja kunnostustyöt, talousveden kemikaalien käsittely ja päivystys.

Ympäristöturvallisuuskortti™ -koulutus on valtakunnanlaajuinen yhtenäinen tapa perehdyttää henkilöstö ympäristövastuulliseen toimintaan. Koulutuksessa henkilöstö perehdytetään toimimaan lakien, asetuksien ja standardien keskeisten vaatimusten mukaisesti.

Lähtökohtana Ympäristöturvallisuuskortti™ -koulutusohjelmassa on se, että koulutusohjelma räätälöidään aina osallistujaryhmälle sopivaksi. Lisäksi koulutuspaketti muotoillaan aina isoille yrityksille ja yritysryhmittymille heidän tarpeitaan vastaaviksi. Pienempien yritysten kohdalla käytetään heidän tilaajalleen rakennettua koulutusohjelmistoa tai tarvittaessa yritykselle rakennetaan erikseen räätälöity ohjelma.

Koulutuspäivä koostuu kaikille yhteisestä perusosiosta, osallistujaryhmän mukaan valittavista valinnaisista moduuleista sekä osaamisen varmistavasta kokeesta. Ohjelma koostuu suurelta osin aktiivisesta opiskelusta, kuten ohjatuista ryhmätehtävistä ja käytännön harjoituksista. Ohjattujen ryhmätehtävien avulla jokainen osallistuja saadaan osallistumaan aktiivisesti koulutukseen. Tehtävillä saadaan osallistujat miettimään asioita tarkemmin sekä kehittämään omia työskentelytapojaan ja koko yrityksen toimintaa. Käytännön harjoituksilla viedään koulutettavat asiat konkreettiselle tasolle, jolloin saadaan todellisia muutoksia arjen toimintaan.

Ammattipätevyys

Kuka tarvitsee ammattipätevyyden ajokorttiin – tarvitseeko rakennusmies, putkimies tai vaikka siivooja kuljettajien ammattipätevyyden? Tästä alta löydät eri aihealueisiin eriteltynä tarkkaa tietoa asiasta. Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi täältä, voit kysyä meiltä suoraan esimerkiksi chatin tai sähköpostin välityksellä.

Ammattipätevyyden tarkoitus on lisätä autonkuljettajien ammatillisia valmiuksia ja näin parantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä kuljettajien edellytyksiä tehtävien hoitamiseen. Ammattipätevyys vaaditaan kaikilta raskaan liikenteen kuljettajilta henkilöliikenteessä 10.9.2013 ja tavaraliikenteessä 10.9.2014 alkaen.

Kuljettajien ammattipätevyys jakautuu kahteen eri luokkaan:

Ammattipätevyyden jatkokoulutus: koskee kaikkia kuljettajia
Jatkokoulutus koskee sellaisia kuljettajia, jotka ovat saaneet linja-autokortin ennen 10.9.2008 tai tavaraliikenteeseen ajokortin ennen 10.9.2009. Jatkokoulutuksella uusitaan myös vanheneva ammattipätevyys, joka on voimassa 5 vuotta. Ammattipätevyyden säilyttämiseksi koulutusta on hankittava viiden vuoden jaksoissa viisi päivää (35h) siten, että yhden koulutuspäivän pituus on vähintään seitsemän tuntia. Viiden vuoden jaksossa vähintään yhden päivän (7h) on oltava ennakoivan ajon koulutusta. Koulutuspäivät ovat voimassa viisi vuotta.

Perustason ammattipätevyys: vain uusille kuljettajille
Perustason ammattipätevyyskoulutusvaade koskee sellaisia kuljettajia jotka ovat saaneet linja-autokortin 10.9.2008 jälkeen tai tavaraliikenteeseen ajokortin 10.9.2009 jälkeen. Ennen edellä mainittuja päivämääriä kortin suorittaneet henkilöt ovat saaneet tämän osan ammattipätevyydestä ikään kuin lahjaksi. Ammattipätevyyden perustason saavuttamiseksi uusilta kuljettajilta vaaditaan 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus. Koulutus voidaan antaa henkilön iästä riippuen myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen kesto on 140 tuntia. Perustason ammattipätevyyskoulutuksella saavutettu ammattipätevyys säilyy viisi vuotta, minkä jälkeen ammattipätevyyden säilyttäminen edellyttää aina viiden vuoden välein jatkokoulutuksen suorittamista.

Ammattipätevyysvaade koskee useita muitakin ammattiryhmiä kuin ammaatikseen ajavat kuljettajat.

Kuljettajalta vaaditaan ammattipätevyys, jos yrityksessä tai yhteisössä on kuorma-auto, joka vaatii C1- tai C-ajo-oikeuden (yli 3500 kg) ja sillä:

 • kuljetetaan tavaraa muille kuin kuljettajan omaan käyttöön
 • haetaan tuotteita yrityksen käyttöön
 • ajetaan työnjohtoon tai valvontaan liityvää ajoa
 • ajetaan korjaukseen, huoltoon tai katsastukseen liittyvää ajoa

Ammattipätevyyttä ei vaadita, jos

 • ajoneuvona on pakettiauto, jota voi ajaa B-luokan ajo-oikeudella tai
 • työntekijä kuljettaa sillä materiaalia tai laitteita ainoastaan omaan käyttönsä

Ammattipätevyysvaade ei siis koske kuljettajia, jotka kuljettavat materiaalia tai laitteita, jita kuljettaja ammattiaan harjoittaessaan käyttää, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa taikka ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita kuljettaja myy tietyssä paikassa, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa.

Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella. Jos ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, kuljettaja voi saattaa ammattipätevyyden uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen.

Ammattipätevyyden jatkokoulutus saadaan voimaan käymällä 5 ammattipätevyyskoulutuspäivää viiden vuoden sisällä. Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla 5 ammattipätevyyskoulutuspäivää viiden vuoden aikana.

Ammattipätevyyskoulutuspäivistä neljä voi olla mitä tahansa kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta. Yhden päivän viidestä täytyy olla kuljettajien ennakoivan ajotavan koulutusta (taloudellisen ajotavan koulutus 7h, EAK).

Voit tarkistaa Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin internetsivuilta kuinka monta kuljettajien ammattipätevyysmerkintää sinulla on koossa. Voit tilata ammattipätevyysrekisterin paperilla kotiisi tai vaihtoehtoisesti tarkastaa verkkopankkitunnuksillasi päivät saman tien.

Verkkopankkitarkastus

Lomaketarkastus

Voit hakea ammattipätevyyden voimaan:

 • Poliisilta josta saat uuden ajokortin tai
 • Ajovarma Oy:ltä josta saat erillisen ammattipätevyyskortin.

Voit hakea suoritettujen jatkokoulutuspäivien perusteella ammattipätevyydellesi jatkoa aikaisintaan 6 kuukautta ennen nykyisen pätevyyden päättymistä. Tällöin ammattipätevyys jatkuu nykyisestä päättymispäivästä 5 vuotta eteenpäin. Tätä ennen tehty hakemus aloittaa heti uuden 5 vuoden jakson.

Kuljettajan ammattipätevyyskorttia haetaan hakemuksella Ajovarman tai Poliisin toimipisteellä ja hakemukseen on liitettävä: valokuva, joka täyttää passivalokuvan vaatimukset ja on digitoitavissa. Valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa; perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisen jälkeen ensimmäistä ammattipätevyyskorttia haettaessa todistus koulutuksen suorittamisesta tai kopio ammatillisesta tutkintotodistuksesta, jossa on merkintä mainitun koulutuksen suorittamisesta ja kopio ajokortista, jos ajokortti on myönnetty muualla kuin Suomessa.

Mikäli työhön otettava henkilö tarvitsee työtehtävissään raskaan kaluston ajoneuvoa (C1, C, CE), niin varmistathan, että hänellä on lupa ajaa sitä, ja että hän voi kuljettaa sillä tavaraa.

Mikäli raskaan kaluston kortti on myönnetty 10.9.2009 jälkeen, täytyy kortissa olla takapuolella koodi 95 tai henkilöllä erillinen ammattipätevyyskortti, jotta hän voi kuljettaa tavaraa muille.

Kaikki avoimet koulutuspäivämme löydät sivustolta www.koulutusmaailma.fi