Safety Up -esimieskoulutukset

Ihminen ei ole kone – turvallisuus ei kehity nappia painamalla

Turvallisuutta ei ole mahdollista kehittää pelkästään sääntöjä, prosesseja ja käytäntöjä parantamalla. Ilman kunnollista jalkautusta muutokset aiheuttavat ainoastaan vastarintaa. Muutosvastarinta tulkitaan usein ihmisten tahalliseksi tottelemattomuudeksi ja osittain tyhmyydeksi.

Kuitenkin tyypillisimmät syyt muutosvastarinnalle ovat:

  • Muutos ymmärretään väärin
  • Käsitys siitä, että muutoksessa ei ole mitään järkeä
  • Ei haluta menettää jotain, jolla on arvoa

Ihmiset eivät siis yleisesti ottaen vastusta turvallisuuden kehittämistä.

Mikä siis neuvoksi?

Johdon täytyy kyetä kyseenalaistamaan oletuksiaan ongelman luonteesta ja sen ratkaisemisesta! Ongelma ei siis ole työntekijöiden vajavaisessa ymmärryksessä, vaan työvoimassa piilee suuri viisaus, kunhan se saadaan valjastettua käyttöön. Jotta aito muutos toimintatavoissa on mahdollista, muutoksen pitää perustua luottamukseen ja itseohjautuvuuteen.

Ihmisten käytännön toiminta on seurausta yksilöiden ja ryhmien välisestä kanssakäymisestä ja viestinnästä, ei säännöistä ja määräyksistä. Tiimien sisällä muodostuu käsitys siitä, mikä on totta ja järkevää. Yksilöiden toiminta perustuu näihin asenteisiin ja uskomuksiin. Aidon muutoksen aikaansaamiseksi on päästävä siis vaikuttamaan näihin

Safety Up -esimiesten turvallisuuskulttuurikoulutus

Turvallisuuskulttuurikoulutus on yrityksen esimiehille ja johdolle suunnattu koulutus, jonka avulla saadaan organisaatiossa liikkeelle turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Muutoksen on lähdettävä yrityksen johdon sitoutumisesta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Esimiesten on erittäin tärkeää ymmärtää kulttuurin merkitys turvallisuustasoon, jotta he voivat jalkauttaa asiaa omalle tiimilleen.

Koulutuksen aikana käydään läpi modernin turvallisuuskulttuurin käsite ja turvallisuuskultturin eri tasot. Päivän aikana pohditaan inhimillisen tekijän osuutta turvallisuudessa ja mahdollisuutta virheiden vaikutuksen minimoimiseen. Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuus osana esimiestyötä käydään koulutuksessa läpi. Koulutuksen lopuksi analysoidaan turvallisuuden kehityksen haasteita ja harjoitellaan käytännön työkalujen käyttöönottoa.

Esimiehille suunnatun koulutuksen jälkeen asia kannattaa jalkauttaa henkilöstölle Safety Up -työturvallisuuden peruskurssin avulla.

Kreate Oy:n Työturvallisuuspäälllikön Marko Salomäen kokemuksia

“Kreate Oy valitsi Safety Up -esimieskoulutuksen yrityksellemme tarveharkinnan perusteella. Toive lisätiedon saamiseen tuli kentän esimiehiltä ja johtoryhmä teki päätöksen vahvistaa osaamista esimieskoulutuksella. Safety Up oli luonnollinen valinta, koska kaikki Kreaten työturvallisuuskorttikoulutukset hoidetaan Safety Up -koulutuksina ja molemmat on rakennettu tukemaan toisiaan. Safety Up on nykyaikainen tapa kouluttaa. Siinä painopiste on enemmän valmennuksessa ja keskustelussa kuin kalvosulkeisopetuksessa, joka on aikansa elänyt pedagoginen painajainen. Silloin kun esimiehiä tai työntekijöitä otetaan pois tuottavasta työstä on lopputuloksena oltava jotakin parempaa kuin hyvät päiväunet ja uusi ennätys matopelissä.

Koulutuksien räätälöintiin käytettiin meidän osaltamme paukkuja sen verran kuin tilanne vaati. Esimieskoulutuksessa oli olemassa valmis runko, jota muokattiin hyvässä yhteistyössä sopimaan yrityksemme tarpeisiin ja toimintaympäristöön. Lis Group Oy oli loistava ja joustava yhteistyökumppani, jonka kanssa muokkaaminen sujui. Safety Up -materiaalia tehtiin juuri sellaiseksi ja sellaisin painotuksin kuin Kreatelle oli tarpeen unohtamatta kuitenkaan asian rautaista ydintä.

Safety Up -esimieskoulutuksen kautta saimme erittäin hyvin kartoitettua Kreaten esimiesten huolenaiheita ja kehittämistarpeita. Sekä turvallisuuden että tehokkuuden parantamiseen löydettiin paljon eväitä. Erityisesti ryhmätyöt tuottivat konkreettista dataa, jonka perusteella on mahdollista suunnitella tulevia toimenpiteitä ja kohdistaa resursseja sinne missä niitä tarvitaan. Esimiesten asennoituminen turvallisuusasioihin parani selkeästi jokaisen koulutuspäivän aikana. Monet kertoivat jälkeenpäin ”heränneensä” ymmärtämään millainen merkitys esimiehille on turvallisuusasioiden asiallisella ja tehokkaalla hoitamisella. Palaute on ollut positiivista ja rakentavaa.

Tulevaisuudessa on kaavailtu myös Environment Up -koulutuskokonaisuus yrityksemme ympäristöturvallisuus ja -vastuullisuustietoisuuden parantamiseksi.”

Safety Up -turvallisuuskulttuurikoulutus esimiehille

[av_productlist categories='121' columns='1' items='9' offset='0' sort='0' paginate='yes' link_behavior='' show_images='yes' av_uid='av-dr3o8u']

Muut Safety Up -tuoteperheen koulutukset

[av_productlist categories='122,115,120' columns='1' items='9' offset='0' sort='0' paginate='yes' link_behavior='' show_images='yes' av_uid='av-7sywta']