EHSQ Up -koulutusten tuoteperhe

Safety Up -työturvallisuuskoulutus

Laitoimme työturvallisuuskoulutukset uusiksi! Sääntöjen ja ohjeiden luettelemisen sijaan Safety Up -koulutus muuttaa aidosti ihmisten käyttäytymistä ja tukee turvallisuuskulttuurin kehittymistä. SafetyUp -koulutukset tukevat nykyaikaisia turvallisuuden kehitysratkaisuja, ovat pedagogisesti tehokkaita ja yrityskohtaistettavia.

Tehokas materiaalintuotamme mahdollistaa pitkälle viedyn räätälöinnin juuri teidän työympäristöönne. Esimerkiksi vaarojen arviointiharjoitus voidaan toteuttaa teidän ympäristöstänne asiantuntijakouluttajamme avulla. Koulutusohjelman avulla voidaan jalkauttaa teille tärkeitä kehityskohteita siten, että ne ovat maalaisjärjellä ymmärrettävissä.

Mikäli yrityksellänne on käytössä Työturvallisuuskeskuksen hallinnoimat Työturvallisuuskorttikoulutukset, voidaan Safety Up -koulutus halutessanne toteuttaa myös siten, että siitä voidaan myöntää Työturvallisuuskortti.

Safety Up -turvallisuuskulttuurikoulutus esimiehille

Turvallisuuskulttuurikoulutus on yrityksen esimiehille ja johdolle suunnattu koulutus, jonka avulla saadaan organisaatiossa liikkeelle turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Muutoksen on lähdettävä yrityksen johdon sitoutumisesta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Esimiesten on erittäin tärkeää ymmärtää kulttuurin merkitys turvallisuustasoon, jotta he voivat jalkauttaa asiaa omalle tiimilleen.

Koulutuksen aikana käydään läpi modernin turvallisuuskulttuurin käsite ja turvallisuuskultturin eri tasot. Päivän aikana pohditaan inhimillisen tekijän osuutta turvallisuudessa ja mahdollisuutta virheiden vaikutuksen minimoimiseen. Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuus osana esimiestyötä käydään koulutuksessa läpi. Koulutuksen lopuksi analysoidaan turvallisuuden kehityksen haasteita ja harjoitellaan käytännön työkalujen käyttöönottoa.

Esimiehille suunnatun koulutuksen jälkeen asia kannattaa jalkauttaa henkilöstölle Safety Up -työturvallisuuden peruskurssin avulla.

Health Up -työhyvinvointikoulutus

Laitoimme työhyvinvointikoulutukset uusiksi! Puuduttavien terveellisten elämäntapojen luettelemisen sijaan Health Up -koulutus muuttaa aidosti ihmisten ajattelutapaa ja käyttäytymistä sekä tukee vastuun ottamista omasta hyvinvoinnista. Health Up-koulutukset ovat pedagogisesti tehokkaita, visuaalisesti toteutettuja, nykyaikaisia  ja yrityskohtaistettavia.

Tehokas materiaalintuotamme mahdollistaa pitkälle viedyn räätälöinnin juuri teidän työympäristöönne. Koulutusohjelman avulla voidaan jalkauttaa teille tärkeitä kehityskohteita siten, että ne ovat maalaisjärjellä ymmärrettävissä.

Environment Up -ympäristöturvallisuuskoulutus

Ympäristöturvallisuusko pehmeää asiaa? Ympäristöturvallisuuskortti® -koulutusohjelma muotoillaan kohdeyleisön mukaisesti. Muotoilussa huomioidaan eri työtehtävien ympäristövaaratekijät, -haitat ja riskit ympäristölle. Koulutusohjelmassa käsitellään ympäristövastuullista ja -turvallista toimintaa yleisesti, mitä hyötyjä siitä saadaan ja mitkä ovat lakien, asetusten ja standardien vaatimukset toiminnalle. Koulutettavat myös miettivät itse kehitystoimenpiteitä koko ympäristöturvallisuuden edistämiseksi.

Koulutuksessa käsitellään juuri heidän työtehtävissään esiintyviä ympäristövaaratekijöitä, kuten melu, tärinä, pölyäminen, hajuhaitat, haitat naapurustolle sekä päästöt maaperään, ilmaan ja vesistöön. Ympäristöturvallisuuskortti® koulutuksessa koulutetaan omissa työtehtävissä esiintyvien ympäristövaaratekijöiden havainnointia ja niihin vaikuttamista. Henkilöstö koulutetaan toimimaan vahinkotilanteessa ja asiaa harjoitellaan käytännössä öljyntorjuntaharjoituksen muodossa. Harjoituksessa koulutettavat ryhmittäin torjuvat maasta öljyläikän käyttäen sekä imeytysraetta että -mattoa.

Henkilöstölle koulutetaan heidän käyttämiensä työkoneiden ja -laitteiden päivittäistarkastuskäytäntö ja -tarkastuskohteet sekä ennakoivan huollon merkitys vahinkoja ehkäisevänä toimenpiteenä. Työkoneista ja laitteista koulutetaan myös niiden energiatehokasta käyttöä ja tyhjäkäynnin välttämistä osana hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja polttoainekulujen pienentämistä.

Ympäristöturvallisuuskortti® -koulutuksessa koulutettavat työntekijät perehtyvät omissa työtehtävissä syntyviin jätteisiin ja niiden oikeaoppiseen käsittelyyn. Samoin käsitellään keskeiset asiat kemikaalien käyttö-, merkintä- ja varastointiohjeista sekä polttoainesäiliön oikeaoppisesti sijoittamisesta työmailla.