Safety Up -työturvallisuuskoulutus

Työturvallisuuskoulutusten mullistus

Laitoimme työturvallisuuskoulutukset uusiksi. Sääntöjen ja ohjeiden luettelemisen sijaan Safety Up -koulutus muuttaa aidosti ihmisten käyttäytymistä ja tukee turvallisuuskulttuurin kehittymistä. Safety Up -koulutukset tukevat nykyaikaisia turvallisuuden kehitysratkaisuja, ovat pedagogisesti tehokkaita ja yrityskohtaistettavia.

Räätälöitävissä juuri teidän työympäristöönne

Tehokas materiaalintuotamme mahdollistaa pitkälle viedyn räätälöinnin juuri teidän työympäristöönne. Esimerkiksi vaarojen arviointiharjoitus voidaan toteuttaa teidän ympäristöstänne asiantuntijakouluttajamme avulla. Koulutusohjelman avulla voidaan jalkauttaa teille tärkeitä kehityskohteita siten, että ne ovat maalaisjärjellä ymmärrettävissä.

Myös työturvallisuuskortti -koulutuksena

Mikäli yrityksellänne on käytössä Työturvallisuuskeskuksen hallinnoimat Työturvallisuuskorttikoulutukset, voidaan Safety Up -koulutus halutessanne toteuttaa myös siten, että siitä voidaan myöntää Työturvallisuuskortti.

Voit käyttää myös talon sisäistä kouluttajaa

Tarjoamme räätälöidyn materiaalin myös omaan käyttöönne, mikäli haluatte käyttää yrityksenne henkilöstöön kuuluvaa omaa kouluttajaa. Opastamme materiaalin käyttöön ja tarjoamme jatkuvan kehityksen tuen.

Kreate Oy:n Työturvallisuuspäälllikön Marko Salomäen kokemuksia

”Kreate Oy valitsi Safety Up -esimieskoulutuksen yrityksellemme tarveharkinnan perusteella. Toive lisätiedon saamiseen tuli kentän esimiehiltä ja johtoryhmä teki päätöksen vahvistaa osaamista esimieskoulutuksella. Safety Up oli luonnollinen valinta, koska kaikki Kreaten työturvallisuuskorttikoulutukset hoidetaan Safety Up -koulutuksina ja molemmat on rakennettu tukemaan toisiaan. Safety Up on nykyaikainen tapa kouluttaa. Siinä painopiste on enemmän valmennuksessa ja keskustelussa kuin kalvosulkeisopetuksessa, joka on aikansa elänyt pedagoginen painajainen. Silloin kun esimiehiä tai työntekijöitä otetaan pois tuottavasta työstä on lopputuloksena oltava jotakin parempaa kuin hyvät päiväunet ja uusi ennätys matopelissä.

Koulutuksien räätälöintiin käytettiin meidän osaltamme paukkuja sen verran kuin tilanne vaati. Esimieskoulutuksessa oli olemassa valmis runko, jota muokattiin hyvässä yhteistyössä sopimaan yrityksemme tarpeisiin ja toimintaympäristöön. Lis Group Oy oli loistava ja joustava yhteistyökumppani, jonka kanssa muokkaaminen sujui. Safety Up -materiaalia tehtiin juuri sellaiseksi ja sellaisin painotuksin kuin Kreatelle oli tarpeen unohtamatta kuitenkaan asian rautaista ydintä.

Safety Up -esimieskoulutuksen kautta saimme erittäin hyvin kartoitettua Kreaten esimiesten huolenaiheita ja kehittämistarpeita. Sekä turvallisuuden että tehokkuuden parantamiseen löydettiin paljon eväitä. Erityisesti ryhmätyöt tuottivat konkreettista dataa, jonka perusteella on mahdollista suunnitella tulevia toimenpiteitä ja kohdistaa resursseja sinne missä niitä tarvitaan. Esimiesten asennoituminen turvallisuusasioihin parani selkeästi jokaisen koulutuspäivän aikana. Monet kertoivat jälkeenpäin ”heränneensä” ymmärtämään millainen merkitys esimiehille on turvallisuusasioiden asiallisella ja tehokkaalla hoitamisella. Palaute on ollut positiivista ja rakentavaa.

Tulevaisuudessa on kaavailtu myös Environment Up -koulutuskokonaisuus yrityksemme ympäristöturvallisuus ja -vastuullisuustietoisuuden parantamiseksi.”

Muiden asiakkaidemme näkemyksiä

”Henkilöstön motivointi turvallisuustyöhön on entistä tärkeämpää. Siksi koulutuksen pitää olla myös innostavaa” 

”Nyt keskitymme huomattavasti enemmän turvallisuuskulttuuria kehittävään koulutukseen.” 

“Kouluttaja käyttää yrityskohtaisia esimerkkejä ja toimintamalleja. Motivoi. Opetustavat ovat innostavia.” 

”Johdolta, esimiehiltä ja työntekijöiltä on tullut hyvää palautetta.” 

Osallistujien kokemuksia

Johtavassa asemassa erittäin hyvä kertaus ja mahdollisuus alaisten motivointiin uusin ajatuksin.  Kouluttaja sai henkilöt osallistumaan koulutukseen. Innostunut.

This is must course of everybody irrespective of role. Safety should be the core value! 

Paras kurssi, millä olen ollut.

On tätä odotettukkin tätä kurssia. Ammattitaitoinen ja asiansa osaava opettaja. Loistava kurssi!

Koulutus on hyvä herättämään ja ylläpitämään turvallisuuskulttuuria. Aiempaan koulutukseen verrattuna keskustelua oli runsaasti. Kouluttaja lähestyi asioita käytännönläheisesti.

Koulutus oli silmiinpistävän ammattimaisesti vedetty ja positiivinen yllätys aiempaan verrattuna. Negatiivisista ennakko-odotuksista huolimatta oivallinen tulos.

Koulutus oli parempaa kuin odotin. Ryhmätyöt todella hyviä. Asiansa osaava kouluttaja ja asiallinen koulutustyyli. Alansa ammattilainen. Hyvä kokemus!

Koulutukselta saa eri näkökulmia joita ei ennen ole tullut mieleen. Erittäin luonteva kouluttaja, vaikuttaa ammattitaitoiselta.

Best instructor ever seen. Simply awesome.

Kertakaikkiaan hyvä koulutus. Hyvä ja rohkea kouluttaja. Hyvä, että oli kuvia enemmän kuin tekstiä aineistossa. Huippua!

Jutusteleva ja ryhmätyöpainotteinen tapa on parempi kuin aikaisemmat kalvosulkeiset. Tarinapohjainen koulutus oli mielenkiintoinen tuttavuus. Peukkua tälle! Kouluttajat osasivat selkeästi kytkeä materiaalin koulutettavaan ryhmään. Plussaa siitä, että materiaali oli selvästi tuttua eikä sen kanssa tarvinnut takellella. Helppo pysyä hereillä ja asiat helposti omaksuttavassa muodossa.

Extremely interesting course. Very professional and knowledge.