Nostokoulutukset

Työssä saa käyttää vain sellaisia koneita ja työvälineitä, jotka ovat niitä koskevien vaatimusten mukaisia sekä sopivia kyseiseen työhön. Ne on pidettävä kunnossa koko käyttöiän ajan. Lisäksi koneiden käyttämisen pitää olla työntekijöille turvallista.

Työnantajan tulee antaa työntekijöille opetusta ja ohjausta, jonka sisältönä on erityisesti työvälineiden oikea ja turvallinen käyttö, käyttöönotto, tarvittaessa asetukset, säädöt, vianetsintä ja testaaminen, ennakoitavissa olevan väärinkäytön välttäminen, kunnossapito sekä käytöstä poisto.

Työnantajan on varmistettava, että työntekijä osaa noudattaa ohjeita. Työnantaja huolehtii myös siitä, että konetta käytetään koneen valmistajan tarkoittamassa käytössä ja olosuhteissa. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työpaikan ja siellä käytettävien työvälineiden turvallisuutta ja toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla.

Työnantajan on huolehdittava myös käyttöasetuksen liitteessä lueteltujen laitteiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista sekä perusteellisista tarkastuksista. Näitä tarkastuksia saa tehdä vain hyväksytty asiantuntija tai asiantuntijayhteisö.

Nosturikorttikoulutus

Nosturin ja apuvälineiden käyttäjäkoulutus on helppo tapa varmistaa nosturin ja apuvälineiden turvallinen ja varma käyttötapa. Samalla tulee täyttymään lain vaatimat vaarallisten työmenetelmien ja laitteiden käyttöä koskevat ehdot. Koulutuksella perehdytetään laitteiden ja välineiden käyttäjät oikeisiin työskentelytapoihin, varmaan nosturin käyttöön ja turvallisiin työmenetelmiin.

Kahdeksan tuntia kestävä koulutus sisältää teoriaopetusta, käytännön esimerkkejä ja perehtymistä sekä teoriakokeen. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistukseksi nosturikortin. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Kurssin sisältö:

 • Lait ja määräykset
 • Nosturin toiminta ja käyttö
 • Apuvälineiden valinta ja käyttö
 • Turvallinen työskentely

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus on helppo tapa kouluttaa ja perehdyttää henkilö apuvälineiden lakisääteiseen tarkastukseen. Lain mukaan nostoapuvälineet tulee tarkistaa vähintään vuoden välein. Työnantaja voi valtuuttaa riittävästi käyttöön, valintaan, ominaisuuksiin, rakenteeseen ja käyttövirheisiin perehdytetyn henkilön tarkastamaan, korjaamaan ja merkitsemään apuvälineet.

Kahdeksan tunnin koulutuksessa perehdytään apuvälineen valintaan, ominaisuuksiin, rakenteeseen ja vaurioiden syntyyn. Samalla opetellaan tarkastuksen kulku, toiminta ja kirjanpito tarkastuksesta. Kurssi pitää sisällään myös tarkastusharjoituksen ja teoriakokeen. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat todistukseksi kurssista nostoapuvälineen tarkastajan kortin.

Kurssin sisältö:

 • Lait ja määräykset
 • Apuvälineet ja rakenteet
 • Valinta ja oikea käyttö
 • Käytön vaurioiden synty
 • Tarkastuksen suorittaminen

Nostotyön suunnittelija ja valvoja -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille tiedot nostotyön suunnitteluun, valvontaan ja suorittamiseen tarvittavista lakisääteisistä sekä muista seikoista, joita nostotyön suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan.

Koulutuksen ohjelma:

 • Nostotyön suunnittelu
 • Nosturin valinta
 • Henkilöstön valinta/kriteerit
 • Turvallisuuden varmistaminen
 • Tiedottaminen
 • Luvanvaraiset työt
 • Nostosuunnitelmanteko, yksityiskohdat/ryhmätyö
 • Nostotyön valvonta/kriteerit
 • Työn päättäminen

Henkilönostinkoulutus

Henkilönostinkoulutus on helpoin tapa varmistaa lakien ja asetuksien vaatimusten täyttäminen henkilönostimen käyttöön perehdyttämisestä. Koulutuksessa käyttäjät perehdytetään laitteiston oikeisiin käyttötapoihin. Koulutus perehdyttää osallistujat erilaisiin henkilönostinlaitteisiin, sekä niiden turvalliseen käyttöön. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt saavat viisi vuotta voimassa olevan henkilönostinkortin.

Kahdeksan tuntia kestävä koulutus sisältää teoriaopetusta sekä käytännön opetusta.

Kuormausnosturikoulutus

Koulutuksen tavoitteena on, että kuorma-autonkuljettaja, joka käyttää kuorma-autoon kiinnitettyä yli 25tm kuormausnosturia työssään, tuntee alan lainsäädännön, turvallisen nosturin käytön perusteet, ymmärtää ajoneuvon vakauteen ja painopisteeseen vaikuttavat seikat, hallitsee kuormausnosturin rakenteen ja hydrauliikan perusteet sekä ymmärtää asennustyön vaatimukset.

Koulutuksen sisältö:

 • Lainsäädäntö ja asiakirjat
 • Nosturin rakenne ja käyttö
 • Nosturin tarkastukset
 • Nosturin tuenta ja nostokuntoon laitto
 • Nosturin käyttö asennustyössä
 • Nostoapuvälineet

Kysy myös muita nostamiseen liittyviä koulutuksia tai laitteiden käyttökoulutuksia!