Health Up® – työhyvinvointikoulutus

Laitoimme työhyvinvointikoulutukset uusiksi! Puuduttavien terveellisten elämäntapojen luettelemisen sijaan Health Up -koulutus muuttaa aidosti ihmisten ajattelutapaa ja käyttäytymistä sekä tukee vastuun ottamista omasta hyvinvoinnista. Health Up-koulutukset ovat pedagogisesti tehokkaita, visuaalisesti toteutettuja, nykyaikaisia ja yrityskohtaistettavia. Health Upin avulla saadaan aikaan näkyviä tuloksia työhyvinvoinnissa ja sairauspoissaolojen määrässä.

Työhyvinvoinnin kehittäminen on useissa organisaatiossa erillisiä ja yksittäisiä toimenpiteitä, joilla vaikutetaan vain yksittäisiin asioihin, esim. ergonomia.

Monesti toimenpiteissä psykososiaaliset ja organisatoriset tekijät ovat unohdettu. Näihin vaikutetaan vasta todellisten ongelmien ilmettyä (reaktiivisesti).

Organisaation tulee miettiä työhyvinvointi yhteisön terveydentilana, jota johdetaan ja kehitetään kuten muitakin toiminnan osa-alueita.

Keskiössä on kuitenkin yksilöstä itsestään kumpuava halu huolehtia itsestään ja toisistaan.

Epäterveelliset tai epäasialliset toimintatavat eivät ole seurausta siitä, etteikö henkilöstö TIETÄISI, mikä on oikea tapa toimia.

Ainoastaan ihmisestä ja yhteisöstä itsestään kumpuava hyvinvointiajattelu johtaa aitoihin muutoksiin, myös vapaa-ajalle.

Tarvitaan ajatuksia herättävä ja asioita järkiperäistävä koulutus, jotta saadaan muutos ja kehitys aloitettua.

Tehokas materiaalintuotamme mahdollistaa pitkälle viedyn räätälöinnin juuri teidän työympäristöönne. Koulutusohjelma rakennetaan yrityksenne tarpeiden mukaan siten, että koulutuksen aikana painotetaan juuri teidän työyhteisössänne esiin nousseita asioita ja riskejä. Koulutusohjelman avulla voidaan jalkauttaa teille tärkeitä kehityskohteita siten, että ne ovat maalaisjärjellä ymmärrettävissä.

Koulutuksen aihealueet

Liikunta

Ravinto

Ergonomia

Päihteet

Stressi

Mielenterveys

Kiusaaminen

Väkivallan uhka

Osallistujien kertomaa:

Koulutus oli hyvä ja mielenkiintoinen. Siinä käytiin läpi käytäntöön sovellettavia asioita. Pisti ajattelemaan sekä omaa että oman työyhteisön hyvinvointia. Yleensä olemme olleet jumissa työpahoinvointiin. Kurssin esimerkin kautta oppi ajattelemaan työhyvinvoinnin yksityikohtia yksittäisen ihmisen kannalta. Kurssi sopisi erittäin hyvin myös työnjohtajille ja osastopäälliköille. Asioita pohdittaisiin jo etukäteen, eikä vasta sitten, kun työntekijä on sairaslomalla tai kiusaaminen on jo karannut käsistä.

Hyvä koulutus. Herätti ajatuksia!

Kouluttajan omakohtaiset kokemukset auttoivat asian sisäistämisessä.

Loistava kouluttaja. Hyvä ja ajatuksia avartava koulutus.