Trukkikoulutukset

Trukkikoulutus on helpoin tapa varmistaa lakien ja asetuksien vaatimusten täyttäminen trukin käyttöön perehdyttämisestä. Koulutuksessa kuljettajat perehdytetään laitteiston oikeisiin käyttötapoihin, ja pureudutaan turvalliseen ajokäyttäytymiseen. Koulutus perehdyttää kuljettajat erilaisiin trukkityyppeihin, sekä niiden turvalliseen käyttöön. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet kuljettajat saavat 5 vuotta voimassa olevan trukkikortin.

Kahdeksan tuntia kestävä koulutus sisältää teoriaopetusta sekä käytännön opetusta.

Henkilönostinkoulutukset

Henkilönostinkoulutus on helpoin tapa varmistaa lakien ja asetuksien vaatimusten täyttäminen henkilönostimen käyttöön perehdyttämisestä. Koulutuksessa käyttäjät perehdytetään laitteiston oikeisiin käyttötapoihin. Koulutus perehdyttää osallistujat erilaisiin henkilönostinlaitteisiin, sekä niiden turvalliseen käyttöön. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt saavat viisi vuotta voimassa olevan henkilönostinkortin.

Kahdeksan tuntia kestävä koulutus sisältää teoriaopetusta sekä käytännön opetusta.

Työkonekoulutukset

Työkonekoulutus sopii kaikille työkoneen kuljettajille. Työkonekoulutus on helppo tapa työnantajalle varmistaa työkoneen kuljettajien tietopuolinen perehdytys koneiden käyttämiseen. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti pyöräkuormaajan kuljettajille.

Koulutuksen tavoitteet:

Kuljettaja

  • tuntee työkoneisiin ja laitteisiin liittyvät yleiset säädökset, sekä osaa toimia niiden mukaisesti
  • tunnistaa vaaratekijät ja osaa toimia työkoneiden ja laitteiden kanssa turvallisesti
  • ymmärtää tarkastusten ja huoltojen merkityksen, sekä toimii sen mukaisesti
  • ymmärtää työkoneen kuljettajan roolin tuotteiden laadunhallinnan kannalta
  • vastuun tunnistaminen työtehtävässä

Jokaiselle teoriakokeen hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Työkonekortti. Koulutus on voimassa 5 vuotta.

Teemme myös räätälöintiä koulutusohjelmien sisältöön toiveidenne mukaan. Esimerkiksi trukkikoulutuksesta on saatavilla vaihtoehto Atex-tiloissa työskentelemiseen. Kysy myös muita vaihtoehtoja tai täysin yritykselle räätälöityä koulutussisältöä.