KIWA – VERKKOKOULUTUKSET

Nopeasti – Kustannustehokkaasti – Laajin tarjonta

Nykypäivän yrityksillä ei ole aikaa eikä resursseja koota henkilöstöään kasaan kaikkien aiheiden kouluttamista varten. Lainsäädäntö kuitenkin vaatii perehdyttämään.

Laadukkailla verkkokoulutuksilla teoriapuolen osaaminen voidaan jalkauttaa helposti ja tehokkaasti.

On tullut aika järkiperäistää koulutusrumbaa!

Tutustu tästä verkkokoulutustarjontaamme!

MIKSI KIWAN VERKKOKOULUTUKSET?

Edullisin ja laajin verkkokoulutustarjonta yhdestä paikasta, helposti koko henkilöstösi saatavilla.

Kiwa Impact Oy on Suomen suurimpia koulutustaloja. Kiwan laadukas koulutustarjonta on saatavilla myös verkkokoulutuksina. Tarjonnastamme löydät pätevyyskoulutukset, yleisperehdytykset sekä esimiesten koulutukset. Tarjontamme kasvaa jatkuvasti!

Myös omat koulutus- ja perehdytysmateriaalisi voidaan viedä helposti Kiwan tarjoamalle alustalle.

Kurssien rakenne:

Kiwan verkkokurssit ovat visuaalisia ja helposti seurattavia. Opiskeltavat asiat on helppo omaksua informatiivisen audion, selkeiden kuvien ja yksiselitteisten tekstien avulla. Verkkokoulutusten kesto vaihtelee kurssikohtaisesti muutamasta kymmenestä minuutista aina koko päivän koulutuksiin.

Ei siis informaation tulvaa tai tekstimuureja vaan selkeästi jäsenneltyä asiaa, ammattilaisten kertomana.

Oppimisen todentaminen:

Kurssit on jaoteltu osakursseihin, joiden jälkeen seuraa välitehtäviä. Välitehtävät on läpäistävä, jotta osallistuja voi jatkaa seuraavaan osakurssiin. Kurssin lopussa on loppukoe koko kurssin sisältämistä aihepiireistä.

Välitehtävien ja loppukokeen kysymykset valitaan satunnaisotannalla kysymyspankista. Kysymykset ovat haastavia ja mielenkiintoisia, jotka oikeasti vaativat opiskellun asian ymmärtämistä.

Kurssin jälkeen:

Kun osallistuja on hyväksytysti suorittanut koulutuksen, kurssista riippuen hänelle lähetetään todistus tai kortti postissa tai hän voi tulostaa todistuksen itse. Tieto hyväksytystä suorituksesta tallennetaan myös Kiwan järjestelmään.

VERKKOKOULUTTAMISEN HYÖDYT YRITYKSELLESI

  • Helppous – muutamalla napsautuksella koulutuksen suoritus käyntiin.
  • Riippumattomuus – koulutuksen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Joustavuus – Koulutuksen voi myös jättää kesken ja suorittaa loppuun myöhemmin.
  • Kustannustehokkuus – säästöt mm. esimiesten ajankäytössä, matkakuluista, päivärahoista ja koulutustilaisuuden järjestämisestä ovat merkittävät.
  • Vakiomuotoisuus – laatutaso ei vaihtele. Verkkokoulutuksissa tiedät täsmälleen, mitä henkilöstösi on suorittanut.
  • Seurattavuus – seuraa tuloksia, suoritustietoja ja –määriä helposti alustan kautta.
  • Jalkautuksen nopeus – koulutuksen tai lisäämäsi materiaalin pääsee suorittamaan välittömästi.
  • Saavutettavuus – materiaali saavuttaa 100 % henkilöstöstäsi.
  • Palaute – kerää ja vastaanota palautetta sekä toiveita osaamisen kehittämiseen suoraan henkilöstöltä.

KIINNOSTUITKO? HALUATKO TUTUSTUA ITSE?

Kiwa Impact Oy:n verkkokoulutukset suoritat kätevästi InstaAudit –johtamisalustan kautta. Ota InstaAudit käyttöösi yrityksessäsi ilmaiseksi ja jaa verkkokoulutuksia henkilöstöllesi. Verkkokoulutuksien hinnoittelu on koulutuskohtainen ja suorituspohjainen.

Tutustu tarkemmin InstaAudit -järjestelmään:

InstaAudit -kotisivu

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä verkkokoulutuksiin liittyen