Turvallisuuskulttuurikartoitus – Safety Up 360

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on tärkeä mutta haastava osa turvallisuusjohtamista – Vielä haastavampaa se on, jos ei ole tietoa lähtötilanteesta.

Tehokas turvallisuuskulttuuritutkimus edesauttaa paikantamaan organisaatiolle ominaisia turvallisuuskulttuurin vahvuuksia sekä kehittämiskohteita. Ylimmällä johdolla, esimiehillä ja suorittavan tason työntekijöillä voi olla hyvinkin eriävä käsitys yrityksessä vallitsevan turvallisuuskulttuurin tasosta. Tyypillisesti käsitys on vinoutunut siten, että ylin johto ajattelee yrityksessä vallitsevan turvallisuuskulttuurin olevan korkealla tasolla, kun taas työntekijät tiedostavat tilanteen olevan toisenlainen.

Todellisen tason selvittämiseksi ulkopuolisen asiantuntijan tekemä kartoitus on välttämätön. Kartoitus voidaan toteuttaa kyselytutkimuksena, mutta tarkempien tulosten saavuttamiseksi kyselytutkimukseen on suotavaa liittää asiantuntijan auditointi kohteessa. Ulkopuolinen asiantuntijataho auttaa paljastamaan arkipäiväisiä haitallisia toimintamalleja, joihin organisaatiossa ei osata kiinnittää huomiota. Kun tutkimuksella saadaan kartoitettua organisaation vahvuudet ja heikkoudet, on mahdollisuus kehittää ja muuttaa kulttuuria havaintojen perusteella.

Esimerkkejä turvallisuuskulttuurikartoituksen kohteista

 • Henkilöstön arvot, asenteet ja turvallisuuteen sitoutuminen
 • Turvallisuustavoitteiden määrittely ja toteutumisen seuranta
 • Turvallisuuden ja tuotannon tasapaino
 • Henkilöstön riskitietoisuus
 • Oikeudenmukaisuus henkilöstön ja johdon keskuudessa
 • Tiedonkulku ja yhteistyö organisaation eri tehtävien ja tasojen välillä
 • Poikkeamien raportointi ja niistä oppiminen
 • Resurssien riittävyys turvallisuustason ylläpitämiseksi
 • Laitteiston suunnittelu ja kunnossapito
 • Sääntöjen ja määrysten laatu ja ajantasaisuus
 • Organisaation yleisen turvallisuuspolitiikan toimivuus
 • Henkilöstön motivaatio ja työtyytyväisyys
[av_productslider categories='73' columns='2' items='9' offset='0' sort='0' autoplay='yes' interval='5' av_uid='av-9dgcp']