Turvallisuusneuvonantaja (TNA)

Milloin turvallisuusneuvonantaja vaaditaan

Suomen lainsäädännössä asia on määritelty asetuksella vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (274/2002). Toiminnanharjoittajan on itse selvitettävä yllä olevien säädösten perusteella, tuleeko yritykseen nimetä turvallisuusneuvonantaja. Tilannetta on myös arvioitava uudelleen, jos yrityksen toiminta muuttuu.

Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan jokaista vaarallisen aineen kuljetusta suorittavaa luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä ja muuta yhteenliittymää tai henkilöryhmää sekä julkishallinnon elintä. Vaarallisen aineen kuljetuksella tarkoitetaan myös pakkaamista, lähettämistä, kuormaamista sekä muuta toimintaa, jolla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen.

Turvallisuusneuvonantajana voi toimia toiminnanharjoittaja itse, toiminnanharjoittajan palveluksessa oleva henkilö tai ulkopuolinen henkilö. Turvallisuusneuvonantajalla on oltava voimassaoleva todistus turvallisuusneuvonantajan tutkinnosta.

Lähde: Trafi

Turvallisuusneuvonantajapalvelu

LIS Group Oy tarjoaa turvallisuusneuvonantajapalvelua, jossa asiantuntijamme ottaa yrityksenne turvallisuusneuvonantajan tehtävät hoitaakseen.

TNA-palvelun vuosimaksu sisältää nimetyn turvallisuusneuvonantajan sekä vuosittaisen kertomuksen.

Turvallisuusneuvonantajakoulutus

Turvallisuusneuvonantajaksi voi pätevöityä myös yrityksen omaan henkilökuntaan kuuluva henkilö. LIS Group Oy:n Turvallisuusneuvonantajakoulutus valmentaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestämään viralliseen ADR-sopimusvaltioiden laajuiseen Turvallisuusneuvonantaja kokeeseen. Koulutuksen kesto ja sisältö räätälöidään osallistujien tarpeen mukaiseksi.

Turvallisuusneuvonantajan tutkintoon on Ilmoittauduttava 3 viikkoa ennen tutkintoa. Lisätietoja tutkinnosta saat Trafista.

[av_productslider categories='71' columns='2' items='9' offset='0' sort='0' autoplay='no' interval='5' av_uid='av-am7oa']