InstaAudit – Johtamisalusta

Turvallisuus – Ympäristö – Hyvinvointi – Laatu

Aikaisemmin yritykset ovat olleet pakotettuja hajauttamaan työturvallisuuden, laadun ja ympäristöturvallisuuden kehittämiseen liittyvät prosessit eri järjestelmiin, koska kokonaisvaltaista ratkaisua ei ole ollut saatavilla. Tyypillisesti vaaratilanneilmoitukset on kerätty yhteen paikkaan, riskinarvioinnit tallennettu toiseen, kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet kolmanteen, henkilöiden koulutustiedot neljänteen ja verkkokoulutukset viidenteen.

InstaAudit-järjestelmän avulla hallinnoit tämän kaiken yhdessä paikassa.
Yksinkertainen – Muokattava – Mobiili

Vertailimme muutamaa, InstaAudit vaikutti selkeimmältä ja helppokäyttöisimmältä, se soveltui parhaiten meidän käyttöön.

Tuki on toiminut hyvin, vastaukset kysymyksiimme tulee nopeasti ja ongelmat on korjattu todella nopeasti. Kaiken kaikkiaan tuki on ollut mutkatonta.

Koko henkilöstöltä johdolta, esimiehiltä ja työntekijöiltä on tullut hyvää palautetta ja järjestelmää pidetään selkeänä ja helppokäyttöisenä.

Halusimme toimittajan lisäksi jakavan ajatuksemme, että kentällä käytettävät työkalut tulee pitää mahdollisimman yksinkertaisina.

Järjestelmää on muokattu kaikin puolin tarpeidemme mukaan. Ison organisaatiomuutoksen jälkeen pystyimme päivittämään koko organisaatiorakenteen nopeasti uuteen tilanteeseen.

Palaute on ollut hyvää, työntekijät ovat maininneet erityisesti helppokäyttöisyyden ja selkeyden. Huomattavaa on, että kaikki työntekijät ovat omaksuneet ohjelman käytön nopeasti.

InstaAudit-alusta helpottaa merkittävästi työtäni. Järjestelmä on erittäin helppokäyttöinen ja nopeasti opittava.

Ominaisuudet

Mobiiliraportointi

Voit luoda omia tarkastuspohjia, havaintolomakkeita, sekä haluamasi organisaatiopuun ja asettaa haluamasi käyttäjäoikeudet. Teet esimerkiksi TR-mittarit, MVR-mittarit, 5S-kierrokset, STM 2015 mukaiset riskinarvioinnit, keräät ja käsittelet vaaratilanneilmoitukset, seuraat yritystason turvallisuusindeksiä, vertaat tehtaita/työmaita toisiinsa.

Voit kerätä, käsitellä, vastuuttaa, aikatauluttaa kaiken mitä yrityksessäsi kuuluu työturvallisuus/laatu/ympäristöprosesseihin. Keskimäärin asiakasyrityksemme kokoluokka on 1000-2000hlö, mutta myös useita 100-500 kokoluokan yrityksiä on tyytyväisinä asiakkaina. InstaAudit-järjestelmä on alusta asti suunnitelty täyttämään isonkin yrityksen tarpeet, mutta silti järjestelmän käyttäminen on todella helppoa.

Ei enää tätä:

Kemikaalirekisteri

Kemikaalirekisteri-moduuli pitää käyttöturvallisuustiedotteet ajantasalla puolestasi ja sinä voit keskittyä olennaiseen. Teet myös kemikaalien riskinarvioinnit ja saat automaattisesti kemikaaliluettelon CLP-merkinnöillä. Voit myös tulostaa kemikaalin pikaohjeet (turvaohjeet) ja etiketit kemikaaliastioihin sisäiseen käyttöön.

Kemikaalirekisteri vapauttaa työaikaa vaaralausekkeiden naputtelusta ja käyttöturvallisuustiedotteiden etsimisestä oikeasti vaikuttavaan turvallisuustyöhön, samalla yrityksesi kemikaaliturvallisuus paranee.

Ei enää tätä:

Koulutusrekisteri

Koulutusrekisterin avulla pidät koko henkilöstön kaikki koulutustiedot yhdessä paikassa. Pääkäyttäjä määrittää järjestelmässä hallinnoitavat koulutukset. Voit merkitä jo käytyjen koulutusten lisäksi koulutusvaatimuksia, eli koulutuksia mitä ei vielä ole käyty, mutta tulisi käydä ja seurata näiden vaatimusten toteutumista. Voit määritellä modulaarisia koulutuskokonaisuuksia, esim. mitkä kaikki koulutukset uuden työntekijän tulee käydä ja lisätä nämä kaikki koulutukset henkilölle yhdellä kertaa.

Ei enää tätä:

Verkkokoulutukset ja kyselyt

Koulutusrekisteri pitää sisällään verkkokoulutus-ominaisuuden, samalla tavalla kuin lisäät henkilölle työturvallisuuskorttikoulutuksen, voit myös määrätä hänelle verkkokoulutuksen. Kaikki toiminnot ovat yhdessä paikassa.

Ei enää tätä: