Miljösäkerhetskort- utbildingenMiljösäkerhetskort™-utbildningen är ett riksövergripande enhetlig metod att motivera och utbilda personalen för en miljöansvarig verksamhet. Miljösäkerhetskort™-utbildningen utbildar personalen i att agera enligt lagar, förordningar, standarder och centrala myndighetsföreskrifter. Miljösäkerhetskort™-systemet har byggts upp och vidareutvecklas i samarbete med företag i olika branscher.

Kursens längd är 8 timmar och behörigheten gäller i 5 år.

BESTÄLL EN KURS FÖR DIN GRUPP

[av_productlist categories='83' columns='1' items='3' offset='0' sort='price' paginate='yes' link_behavior='' show_images='yes' av_uid='av-klfgd']