Ympäristöturvallisuuskortti® -koulutus

Ympäristöturvallisuusko pehmeää asiaa?

Ympäristöturvallisuuskortti® -koulutusohjelmassa käsitellään ympäristövastuullista ja -turvallista toimintaa yleisesti, mitä hyötyjä siitä saadaan ja mitkä ovat lakien, asetusten ja standardien vaatimukset toiminnalle. Koulutettavat myös miettivät itse kehitystoimenpiteitä koko ympäristöturvallisuuden edistämiseksi.

Koulutusohjelma muotoillaan kohdeyleisön mukaisesti. Muotoilussa huomioidaan eri työtehtävien ympäristövaaratekijät, -haitat ja riskit ympäristölle. Koulutuksessa käsitellään juuri heidän työtehtävissään esiintyviä ympäristövaaratekijöitä, kuten melu, tärinä, pölyäminen, hajuhaitat, haitat naapurustolle sekä päästöt maaperään, ilmaan ja vesistöön. Ympäristöturvallisuuskortti® -koulutuksessa koulutetaan omissa työtehtävissä esiintyvien ympäristövaaratekijöiden havainnointia ja niihin vaikuttamista. Henkilöstö koulutetaan toimimaan vahinkotilanteessa ja asiaa harjoitellaan käytännössä öljyntorjuntaharjoituksen muodossa. Harjoituksessa koulutettavat ryhmittäin torjuvat maasta öljyläikän käyttäen sekä imeytysraetta että -mattoa.

Henkilöstölle koulutetaan heidän käyttämiensä työkoneiden ja -laitteiden päivittäistarkastuskäytäntö ja -tarkastuskohteet sekä ennakoivan huollon merkitys vahinkoja ehkäisevänä toimenpiteenä. Työkoneista ja laitteista koulutetaan myös niiden energiatehokasta käyttöä ja tyhjäkäynnin välttämistä osana hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja polttoainekulujen pienentämistä.

Ympäristöturvallisuuskortti® -koulutuksessa koulutettavat työntekijät perehtyvät omissa työtehtävissä syntyviin jätteisiin ja niiden oikeaoppiseen käsittelyyn. Samoin käsitellään keskeiset asiat kemikaalien käyttö-, merkintä- ja varastointiohjeista sekä polttoainesäiliön oikeaoppisesti sijoittamisesta työmailla.

Ympäristöturvallisuus ja -vastuullisuus uudelle tasolle

Olemme auttaneet kymmeniä kansainvälisiä konserneja nostamaan Ympäristöturvallisuuden ja vastuullisuuden tasoa. Suomessa saadut hyvät tulokset on haluttu levittää myös konsernien muihin maihin, joten ammattitaitoamme ja konseptejamme on vietä myös ulkomaille, esimerkiksi Ruotsiin, Venäjälle, Viroon ja Latviaan.

Monipuoliset harjoitukset

Käytännön harjoituksilla viedään koulutettavat asiat konkreettiselle tasolle, jolloin saadaan todellisia muutoksia arjen toimintaan. Ohjattujen ryhmätehtävien avulla jokainen osallistuja saadaan osallistumaan aktiivisesti koulutukseen. Tehtävillä saadaan osallistujat miettimään asioita tarkemmin sekä kehittämään omia työskentelytapojaan ja koko yrityksen toimintaa.

Asiakas kertoo totuuden – Ari Salminen, Metso

Huoli ympäristöpuolen asioista

Ari Salminen toimii Metson Vantaan toimipisteessä työsuojelupäällikkönä ja on vastannut myös ympäristöasioista viimeiset 2-3 vuotta. Ari haluaisikin tuoda paremmin henkilöstönsä tietoisuuteen myös ympäristöasiat, jotka jäävät helposti turvallisuusasioiden jalkoihin.

Huoli ympäristöpuolen asioiden tietämättömyydestä nostatti tarpeen ympäristöturvallisuuskorttikoulutukselle.

– Ympäristöpuolen asioista on mielestäni turhaan tehty vaikeaselkoinen ja vieras asia, joka vaikeuttaa sen jalkauttamista Ari kertoo.

Metso etsi helppotajuista, käytännönläheistä ja selkokielistä ympäristöturvallisuuskoulutusta, joka olisi muokattavissa ja muutettavissa Metson tarpeiden mukaan. LIS:n tarjoama ympäristöturvallisuuskorttikoulutus vastasi Metson tarpeita ja yhteistyö ympäristöturvallisuuskorttikoulutuksesta aloitettiin.

Koulutuksen räätälöintiä

Koulutus olisikin oltava räätälöitävissä koko henkilökunnalle, sillä organisaatiolla on monia eri työryhmiä.

– Kohderyhmänä lähtökohtaisesti oli koko tehtaan puolella työskentelevä organisaatio, mutta myös muut toimihenkilöt, Ari selventää.

Kouluttajaan ja koulutukseen tutustuttiin tarkemmin ja koulutuksen sisältö hyväksyttiin tehtaan johtoryhmässä. Koulutus räätälöitiin vastaamaan Metson tarpeita. Koulutuksen räätälöintiä varten LIS:n kouluttajat tutustuivat Metson toimintaan ja ohessa saatiin vinkkejä ympäristöturvallisempaan toimintaan jo ennen ensimmäistä koulutusta.

– Koulutuksien edetessä myös sen sisältö muuttuu koko ajan ja kehittyy tarpeiden mukaisesti. Valittavissa olevat erilaiset moduulit antavat siihen hyvän mahdollisuuden. Näin ollen voidaan painottaa kunkin työryhmän omia ympäristöturvallisuusasioita jo seuraavassa koulutuksessa, Ari kertoo.

Arille oli tärkeää, ettei koulutus sisältäisi vain jäykkiä yksinpuheluita powerpoint-esityksinä. Sisältö koostuu aktiivisesta opiskelusta, jossa osallistujat pääsevät itse tekemään ja pohtimaan pienryhmissä eikä kenenkään tarvitse jännittää yksin esiintymistä.

– Kouluttamisessa tärkeintä on tiedon saanti ja sen sisäistäminen. Pienryhmissä osallistujat rohkenevat tuoda asioita konkreettisemmin esille ja saavat tärkeitä asioita mukaan omaan tekemiseensä. Koulutukset ovat tuoneet mukanaan kehityskohteita, joihin keskitytään myös jatkossa. Näin henkilökunta toimii samojen ohjeiden mukaisesti, ja toimintaa parannetaan vastuullisempaan suuntaan jatkuvasti, Ari pohtii.

Koulutuksen laadun ylläpitäminen on ollut tärkeää

LIS:n ympäristöturvallisuuskorttikoulutus oli juuri sitä, mitä Metson Vantaan toimipiste tarvitsi ja osallistujien palaute on ollut pääosin erittäin hyvää. Yrityksen johto sekä henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä koulutuksen laatuun ja koulutus on yllättänyt positiivisesti. Arin mielestä koulutuksen laadun ylläpitäminen on ollut tärkeää.

– Koulutukseen saimme mukaan juuri oikeat ja tärkeät asiat, joita olemme halunneet nostaa esille. Koulutuksen kautta olemme saaneet uusia työkaluja ja raportointijärjestelmiä ympäristöasioiden ylläpitoon.

– Yritykset ja vastuuhenkilöt ovat nykyisin hyvin verkottoituneita ja hyvistä kouluttajista kerrotaan mielellään myös eteenpäin. Koulutuksesta saatu kortti ei ole enää se juttu vaan tieto ja taito, mitkä koulutuksesta yritykselle käteen jää. Yrityksillä ei yksinkertaisesti ole enää varaa kouluttaa vain kouluttamisen vuoksi, vaan tulosta pitää tehdä myös tällä saralla. Hyvillä mielin voinkin suositella kouluttajaa sekä koulutusta eteenpäin, Ari toteaa.

Metsolla henkilökunnan kouluttaminen jatkuukin edelleen. Vain murto-osa henkilökunnasta on ympäristökorttikoulutuksen suorittanut ja monella on vielä mahdollisuus nauttia sen annista ja kehittää yrityksen ympäristöturvallisuutta entistä paremmaksi.

Osallistujien kommentteja:

Hyvin ja selkeästi vedetty koulutus. Hyvä koulutusmateriaali, joka räätälöity yrityksen tarpeisiin. Plussaa kouluttajasta!

Mahtava koulutus, käytiin läpi oikeasti oleellisia asioita, rennolla ottella. Mahtava kouluttaja, koulutus suunnattu hyvin kohderyhmälle.

Hyvää tietoa kemikaaleista

Aluksi epäilevä kurssia kohtaan, mutta aihe olikin oman työn kannalta hyödyllinen.

Hyvät esimerkit ja kalvot, kiitos!

10 pistettä!. Tyypillistä palvelua LIS Groupilta siis! =)

Hyvä että oli paljon keskustelua. Kouluttaja haastoi hyvin.

Vuorovaikutteinen, hyvä koulutus. Vuorovaikutteinen, hyvä kouluttaja. 

Hyvät käytännön esimerkkitapaukset ja kertomukset

Pätevää koulutusta. Yllättävän nopea 8h. Kouluttaja pätevä.

Koulutus esiteltiin hyvin ja asiantuntevasti. Hyvin perusteellinen kouluttaja. Hyödyllinen kurssi ja asioiden kertaus tarpeellinen.

Hyvä ja tarpeellinen koulutus

[av_productlist categories='83' columns='1' items='3' offset='0' sort='price' paginate='yes' link_behavior='' show_images='yes' av_uid='av-9bdje']