Metso Flow Control Oy hyödyntää InstaAuditia monipuolisesti

Lue Metso Flow Control Oy:n turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Ari Salmisen kokemuksia

InstaAudit on Metso Flow Controlin valinta

Vantaan Metso Flow Control Oy otti käyttöön InstaAudit-raportointijärjestelmän, sillä vanha tapa tehdä auditoinnit kirjoittamalla paperille, kuvaamalla ja jälkikäteen kirjoittamalla puhtaaksi, kävi liian raskaaksi ja aikaa vieväksi toteuttaa. “Halusimme tehostaa työntekoa ottamalla mobiilisovelluksen käyttöön”, kertoo Metso Flow Control Oy:n Turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Ari Salminen, ja jatkaa: “InstaAuditin käyttöönotto sujui itseasiassa yllättävän kivuttomasti ja oli hieno huomata, että myös omat kehitysideat toteutettiin nopeasti.”

InstaAudit erottui edukseen muista järjestelmistä ja sen valintaan päädyttiin nimenomaan järjestelmän joustavuuden ja hyödyntämismahdollisuuksien vuoksi. Myös toista vastaavaa järjestelmää testattiin pidemmän aikaa HSE-auditointikierroksilla, jonka lisäksi markkinoilta etsittiin samanaikaisesti myös muita mobiilisovelluksia. “Päädyimme kuitenkin InstaAuditjärjestelmään, koska se oli mielestämme joustavin ja pystyimme hyödyntämään sitä useampaan tarpeeseemme”, Salminen toteaa.

InstaAudit arjen työkaluna

InstaAudit on otettu hyvillä mielin vastaan ja sitä pidetään selkeänä ja helppokäyttöisenä. Koko henkilöstö, johto, esimiehet sekä työntekijät ovat antaneet järjestelmästä hyvää palautetta. Myös työsuojeluvaltuutetun mukaan InstaAuditilla toteutettavat tarkastukset ja selkeät raportit ovat nopeuttaneet epäkohtien korjaamista. “Järjestelmähän ei saa olla vain apukeino turvallisuuden asiantuntijoille, vaan tulokset tulee näkyä kentällä parantuneina olosuhteina ja vähentyneinä vaaratilanteina”, Salminen täsmentää.

Järjestelmä toimii arvokkaana työkaluna tehtaan kuukausittaisissa HSE-auditoinneissa, paloturvallisuustarkastuksissa, moninaisissa turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvissä riskinarvioinneissa, lakisääteisissä työpaikkaselvityksissä, tapaturmien tutkinnassa sekä mm. huoltoon tulevien tuotteiden säteilytarkastuksissa. Metso Flow Control käyttää järjestelmää pääsääntöisesti mobiililaitteilla, mm. Samsung Galaxy Tab Active 8” -tableteilla, joissa on integroitu suojakuori ja tablettikynä.

Tabletti sopii käyttöön mainiosti, sillä sitä on helppo kantaa mukana, eikä se ole liian raskas. “Viimeksi tänään tehtiin kiinteistöhuollon kanssa sisäinen palotarkastus, josta raportti lähti vastuuhenkilöille välittömästi kierroksen jälkeen”, Salminen kertoo. Tablettien lisäksi käytössä ovat myös älypuhelin sekä pöytäkone riskiarvioinnin viimeistelyvaiheessa.

Yhteensopiva ratkaisu

InstaAuditia on muokattu Metso Flow’lle sopivaksi. Riskinarvioinnit tehdään konsernin vaatimusten mukaisesti, joten vaatimukset on viety suoraan InstaAudit-järjestelmään. Se oli ehdoton vaatimus riskinarviointien tekoon mobiilisovelluksella ja se onnistui hyvin. Lisäksi turvallisuuskierroksen pohjia muokataan sen mukaan mitä osa-aluetta halutaan milloinkin työturvallisuudessa painottaa. Muokatuille analytiikan kuvaajille tai tilastoille ei ole ollut vielä tarvetta, sillä järjestelmän perusnäkymät ovat olleet toistaiseksi riittäviä Metso Flow’n tarpeisiin.

Myös InstaAuditin asiakaspalvelu saa Salmiselta kiitosta: “InstaAuditin hyvä puoli on se, että itse pystyy tekemään todella paljon, mutta ongelmatilanteissa kysymyksiinkin tulee vastaus nopeasti. Tärkeintä on ollut asiakaspalvelun helppo kiinnisaaminen juuri silloin kun itsellä on ”hätätilanne” päällä.”

Tulevaisuudennäkymät InstaAuditin parissa

InstaAudit-järjestelmä on osoittautunut onnistuneeksi valinnaksi 1,5 vuoden käytön perusteella. “Tällä hetkellä valitsisin edelleen InstaAudit-järjestelmän sen monipuolisuuden vuoksi ja odotan mielenkiinnolla mitä uusia moduuleja järjestelmään vielä tulee”, Salminen toteaa. Metso Flow Control tulee laajentamaan InstaAuditin käyttöä jatkossa ja sisäisiä suunnitelmia järjestelmän hyödyntämiseen on paljon.

Uusi kemikaalirekisteri, nostoapuvälineiden tarkastusten dokumentointi ja erilaiset laiterekisteröinnit olisi hyvä toteuttaa samalla järjestelmällä. Salminen odottaa mielenkiinnolla uuden kemikaalirekisterimoduulin valmistumista ja soveltamista käytäntöön, sillä “kemikaalien hallinta on iso osa meidänkin tekemistä”. Kemikaalirekisteri-moduulin toimivuus perustuu siihen, että kaikki turha on karsittu pois, mutta siitä löytyy kuitenkin kaikki olennainen. Salmisenkin mukaan se sisältää paljon hyviä asioita ja on riittävän yksinkertainen. Myös kemikaalien pikaohje ja riskinarvioinnin toteutus näyttää hyvältä. ”Mobiilisovellukset kehittyvät kovaa vauhtia ja olen seurannut tarkasti mitä markkinoilla näiden suhteen tapahtuu.

Uskon tämän järjestelmän toimivan meillä myös tulevaisuudessa”, Salminen toteaa. Metso Flow Controlin luottamus InstaAuditin kehitystiimiä kohtaan on ollut hyvä alusta asti ja on sitä edelleen. “Ja kun voit luottaa henkilöihin, niin voit luottaa myös heidän työkaluihin ja haluun vastata tuleviin haasteisiin jatkuvasti muuttuvalla HSE kentällä”, Salminen päättää.

Ari Salminen

Metso Flow Control Oy

Turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö

040 707 2518
ari.o.salminen@metso.com

Antti Lehtomäki

LIS Group Oy / InstaAudit

Järjestelmäjohtaja

puh: 040 750 6779

antti.lehtomaki@lis.fi

Lue lisää InstaAudit-järjestelmästä

Tilaa ilmaiset kokeilutunnukset

Lue lisää Kemikaalirekisteri-järjestelmästä

Ota yhteyttä