Rudus parantaa käyttöturvallisuustiedotteiden hallintaa Kemikaalirekisterin avulla

Lue Rudus Oy:n työturvallisuuspäällikön Keijo Toropaisen kokemuksia

Helpompaa tilastointia ja valvontaa InstaAudit-järjestelmän avulla

Jos Rudus Oy voisi palata kolme vuotta ajassa taaksepäin, päätyisivät he edelleen InstaAuditin valintaan, yhtiön työturvallisuuspäällikkö Keijo Toropainen kertoo. ”Oli tarve saada dokumentointi yhteen paikkaan ja sitä kautta tilastointia ja valvontaa helpommaksi. Lisäksi vanhasta järjestelmästä puuttui meille seurantaan liittyviä tärkeitä ominaisuuksia”, Toropainen perustelee. Valinnan hetkellä Ruduksella vertailtiin eri järjestelmiä, mutta InstaAuditiin päädyttiin sen helppokäyttöisyyden vuoksi. ”Lisäksi tykkäsimme mahdollisuudesta luoda omia pohjia, joita olemme käyttäneet aktiivisesti”, Toropainen jatkaa.

InstaAudit-järjestelmän käyttöönoton jälkeen tarkastuksista tulleiden tehtävien hallinta on ollut helpompaa, sillä tehtäviin saa liitettyä kuvia, aikatauluja ja vastuuhenkilöitä. Yrityksessä arvostetaan myös järjestelmän tarjoamaa läpinäkyvyyttä: sovelluksesta näkee helposti, onko hommat tehty vai tekemättä. Lisäksi järjestelmä saa kiitosta siitä, että se muistuttaa erääntyvistä korjauksista.

Kolmen vuoden monipuolinen käyttökokemus

Vaikka uutta opittavaa oli paljon, sujui InstaAuditin käyttöönotto Toropaisen mukaan ilman suurempia ongelmia siitäkin huolimatta, että järjestelmä otettiin käyttöön kerralla koko organisaatiossa. Käyttöönottoa helpotti InstaAuditin asiakaspalvelun nopeus: ”Tuki meidän osalta on toiminut erinomaisesti, kysymyksiin saa todella nopeasti vastauksen, useimmiten minuuteissa”, Toropainen mainitsee.

Kolmen vuoden käytön aikana Ruduksella on totuttu käyttämään InstaAudit-järjestelmää monipuolisesti, ja sillä hoidetaankin muun muassa seuraavia tehtäviä:

  • Kiviainesmonttujen ja tehtaiden sisäiset turvallisuus-, laatu- ja ympäristöauditoinnit
  • Ajoneuvojen vuositarkastukset (betoniautot ja pumput)
  • Työkoneiden puolivuotistarkastukset (pyöräkuormaajat ja dumpperit)
  • Johdon turvallisuuskierrokset
  • Toimipisteiden turvallisuuskierrokset (Elmeri+, murskamittari, valmisbetonimittari)
  • Turvallisuushavaintojen keruu ja käsittely (siirrettiin InstaAuditiin Intranetistä kesällä 2016)
  • Työterveys ja turvallisuusohjelma
  • Pienryhmätöiden rekisteröinti ja seuranta
  • Suljettujen toimipisteiden tarkastusten seuranta

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi yhtiö käyttää samoja pohjia myös Viron ja Venäjän toiminnoissa omina kieliversioinaan.

Siitä tykätään, kun saadaan paikan päällä tehtyä hommat loppuun asti

Toropaisen mukaan InstaAuditin mobiiliversiota pidetään hyödyllisenä työkaluna myös henkilöstön näkökulmasta, kun turvallisuushavainnot voidaan nyt tehdä paikan päällä alusta loppuun. Osa henkilöstöstä on kaivannut Intranetin vanhaa listausta lähinnä siksi, että InstaAuditilla havaintojen lukeminen edellyttää kirjautumista järjestelmään, kun taas aiemmin havainnot olivat saatavilla Intranetissä yhden klikkauksen takaa. Yleisesti järjestelmään ollaan kuitenkin erittäin tyytyväisiä ja sitä pidetään paitsi joustavana, myös helppokäyttöisenä.

InstaAuditin käyttöönoton yhteydessä tehtaiden ja kiviainesmonttujen henkilöstölle jaettiin suojakuorelliset 7-tuumaiset Samsung Galaxy Tab 3 –laitteet. Nykyään henkilöstö käyttää myös omia älypuhelimiaan, erityisesti 6-tuumaisilla puhelimilla pärjätään mainiosti. Käytössä on sekä IOS-, että Android-laitteita. Lisäksi henkilöillä, jotka tekevät paljon tarkastuksia, on käytössään myös iPad Air 2-laitteet.

InstaAudit mukana yhtiön muutoksissa ja tulevaisuuden suunnitelmissa

InstaAudit-järjestelmää on muokattu Ruduksella yhtiön tarpeisiin sopivaksi, erityisesti pohjien ja organisaatiorakenteen osalta. Alkuvuodesta 2016 yhtiössä läpikäytiin suuri organisaatiomuutos, jolloin Toropainen pääkäyttäjänä päivitti järjestelmän soveltumaan mutkattomasti uuteen tilanteeseen. Toistaiseksi Ruduksella on pärjätty InstaAuditin olemassa olevilla kuvaajilla ja tilastoilla, eikä räätälöintiin ole ollut tarvetta.

Uusi kemikaalirekisteri-moduuli vaikuttaa Toropaisen mielestä hyvältä ja yhtiö onkin ollut mukana kemikaalirekisterin pilottiryhmässä. Rudus tulee korvaamaan nykyisen Intranet-ratkaisun InstaAuditin kemikaalirekisterillä. Muutoksen tavoitteena on parantaa käyttöturvallisuustiedotteiden hallintaa sekä varmistaa, että lakisääteiset vaatimukset täyttyvät.

Tulevaisuudessa InstaAuditiin on tarkoitus viedä myös erilaisten kampanjamateriaalin seuraaminen, sillä Toropainen haluaa varmistaa, että hyvät käytännöt ja ohjeet tavoittavat jokaisen työntekijän.

Keijo Toropainen

Rudus Oy

Turvallisuuspäällikkö

040 074 5165
keijo.toropainen at rudus.fi

Antti Lehtomäki

LIS Group Oy / InstaAudit

Järjestelmäjohtaja

puh: 040 750 6779

antti.lehtomaki@lis.fi

Lue lisää InstaAudit-järjestelmästä

Tilaa ilmaiset kokeilutunnukset

Lue lisää Kemikaalirekisteri-järjestelmästä

Ota yhteyttä