Näin syntyi maailman yksinkertaisin kemikaalirekisteri!

On erittäin hankala kieltäytyä asiakkaan pyynnöstä, kun se esitetään sanoilla ”teidän on pakko tehdä kemikaalirekisteri-palvelu, vain te pystytte tekemään siitä sellaisen, jota me oikeasti haluaisimme käyttää”. Tästä pyynnöstä inspiroituneena kartoitimme millä tavalla asiakasyrityksemme hallinnoivat kemikaalejaan ja käyttöturvallisuustiedotteitaan tällä hetkellä. Kiinnitimme huomioita mm. seuraaviin asioihin, onko kemikaaliluettelo ja sen vaaralausekkeet päivitetty CLP-mukaisiksi (H-lauseet, P-lauseet, vaarakategoria ja luokka), onko käyttöturvallisuustiedotteeseen mahdollisesti kuuluvat altistumisskenaariot arvioitu ja dokumentoitu, onko riskinarviointi tehty ja ovatko käyttöturvallisuustiedotteet ajan tasalla.

Huomasimme, että yrityksillä on selkeä tarve kemikaalirekisterille, joka olisi oikeasti helppokäyttöinen. Lisäksi käytössä olevat sovellukset tuntuivat liian monimutkaisilta, ja yritysten omat excel-listaukset taas liian työläiltä hallinnoida.

Päätimme lähteä muutaman yrityksen kanssa rakentamaan maailman yksinkertaisinta kemikaalirekisteriä. Näin syntyi kemikaalirekisteri 1.0, ja kas kummaa, siitähän tulikin aivan liian monimutkainen. Se oli käytettävyydeltään samantasoinen kuin olemassa olevat sovellukset kemikaalien hallintaan – emme tykänneet yhtään. Heitimme kuukausien työn roskakoriin ja palasimme suunnittelupöydän ääreen etsimään kadottamaamme yksinkertaisuutta ja selkeyttä.

Ei muuten ollut helppo päätös heittää kuukausien työ pois, vaan oli kiusaus tuoda asiakkaiden saataville tuote, joka olisi samanlainen kuin muut markkinoilla olevat tuotteet. Aloittamalla myynnin olisimme saaneet kehityskustannuksia katettua.

Pidimme kuitenkin kiinni filosofiastamme, että tarjoamme ainoastaan tuotteita, mistä voimme olla ylpeitä, ja mitä itse ottaisimme käyttöön asiakkaana. Seurasi hektinen työrupeama täynnä suunnittelua, koodausta, testausta ja haastatteluja. Tämän puristuksen jälkeen uunista pullahti nykyinen kemikaalirekisteri-palvelumme. Ensi kommentti järjestelmää testanneen asiakkaan suusta oli ”Tämä on mahtava”. Silloin tiesimme, että tästä tulisi kova juttu ja että olimme onnistuneet.

Kemikaalirekisteri pitää sisällään käyttöturvallisuustiedotteiden hallinnan, kemikaalien riskinarvioinnin, pikaohjeen ja tarrat, käyttö- ja varastointimäärät sekä kemikaaliluettelon. Kemikaaliluettelosta saa myös helposti pohjatiedot suhdelukulaskentaa varten. Ai niin, kemikaalirekisteri toimii tietysti responsiivisesti mobiilaitteissa, mutta niinhän meidän tuotteemme aina toimivat.