Verkkokoulutuksien rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

LIS Group Oy
Tainionkoskentie 68
55120 Imatra
puh. 010 2399 060
s-posti: toimisto@lis.fi
y-tunnus: 2087932-3
www.lis.fi

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

LIS Group Oy:n verkkokoulutuksen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja LIS Group Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely koulutus- ja konsultointi-palveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, LIS Group Oy:n kurssitiedottamisen suuntaaminen asiakastietojen perusteella LIS Group Oy:n viestimien ja palvelujen kautta. Henkilötietoja ei milloinkaan luovuteta ulkopuoliselle taholla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Osallistujan nimi
  • Kortin postitusosoite
  • Osallistujan sähköpostiosoite
  • Osallistujan matkapuhelinnumero
  • Yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Yrityksen laskutus- ja osoitetiedot sähköpostiosoitteineen sekä puhelinnumeroineen
  • Osallistujan kurssitiedot: osallistumisaika, pätevöitymisaika ja -arvosana, kokeen kesto, pätevyyden loppumisaika
  • Tiedot osallistujan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan LIS Group Oy:n tietojärjestelmästä kurssi-ilmoittautumisista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Näiden luovutusten perusteena on henkilön antama suostumus ja/tai lain ja/tai asetuksen säännös. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi, mikäli viranomainen ei vaadi tietojen säilyttämistä myöhempiä raportointitarpeita varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. LIS Group Oy:n tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeuksia on rajattu organisaation sisällä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.