Lappeenrannnan Energia Oy koulutti koko henkilöstön riskien arviointiin

Lue Turvallisuuspäällikkö Jouni Pettisen kokemuksia

Miksi päädyitte valitsemaan Safety Up -riskien arviointikoulutuksen organisaationne käyttöön?

Tarvitsimme kehitystä turvallisuustietouden lisäämisessä ja turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Myös henkilöstö on toivonut lisää tietoa ja asioiden kertomista. Hyödynsimme vakuutusyhtiön tarjoamia koulutuksia ja päädyimme lisäksi LIS Group Oy:n toteuttamiin, meille räätälöityihin riskien arviointi -koulutuksiin.  Lisäksi otimme käyttöön turvavartti -käytännön.

 Aluksi tarkoituksena oli kouluttaa pelkästään esimiehet ja johtoa. Nämä koulutukset toteutettiin syksyllä 2016. Koulutuksiin osallistuneilta tuli hyvä palaute kurssista ja myös selkeä toive: ”tämä koulutus kaikille”. Joten päätimme laajentaa koulutuksen koskemaan koko henkilöstöä keväällä 2017.

Miten koulutus vastasi odotuksianne?

Asia esitettiin todella hyvin ja koulutus vastasi hyvin odotuksiamme. Osanotto koulutuksiin oli lähes 100 %, mistä olen hyvin tyytyväinen. Koulutuksen muotoilu (tarinamainen muotoilu, ryhmätöitä, harjoituksia) ja tapa esittää asiat oli uudenlainen ja tykätty. Aikataulu oli vähän tiukka, mutta kokonaisuus ja juuri meidän tarve huomioiden antaisin erittäin hyvän arvosanan.

Miten koulutuksen räätälöintiprosessi sujui? Vaatiko se teiltä paljon resurssia?

Räätälöinti sujui mielestäni hyvin ja LIS Group tuotti omatoimisesti meille hyvin soveltuvan materiaalin.

Oletteko jo nähneet konkreettisia tuloksia Safety Up -riskien arviointikoulutuksesta?

Viime vuonna tehtiin ennätys tehdyissä turvallisuushavainnoissa ja uskon, että koulutuksella on ollut vaikutusta asiaan. Myös esimerkiksi liukastumistapaturmia ei ole sattunut yhtään koulutuksen jälkeen ja aikaisempina vuosina niitä oli useampi kappale. Tähänkin koulutus varmasti osaltaan vaikutti.

Minkälaista palautetta olette saaneet henkilöstöltänne Safety Up -riskien arviointikoulutuksesta?

Esimiesten koulutuksesta tuli todella hyvää palautetta. Näistä keväällä pidetyistä en ole vielä ehtinyt palautetta saamaan mutta koulutuksista kerätyn kirjallisen palautteen perusteella tämänkaltainen esitystapa pitää mielenkiinnon yllä ja keskittyminen säilyy kurssin ajan. Toimitusjohtaja kommentoi kurssin käytyään, että juuri tämänlaista turvallisuuskulttuurin kehittämistä me tarvitsemme.

Haluatteko antaa muuta palautetta tai kommentteja?

Hyvin on homma toiminut järjestelyjen ja aikataulujen suhteen, kaikki on siltä osin mennyt nappiin. Kouluttaja on ollut hyvissä ajoin paikalla, tila järjestelty valmiiksi ja heti sovitusti ollaan päästy koulutus aloittamaan. Tällä tyylillä on asioita helpompi hoitaa kuin pelkillä teorialuennoilla. Jatkuvasti parempaan suuntaan mennään ja tämä koulutus on osa sitä matkaa.

Jouni Pettinen

Lappeenrannan Energia Oy

Turvallisuuspäällikkö

Jukka Kervinen

LIS Group Oy

Kehitysjohtaja

010 2399 067

jukka.kervinen@lis.fi

Lue lisää

Ota yhteyttä