Sähkö- ja jännitetyökoulutukset

Järjestämme ABB:lle räätälöityjä sähkö- ja jännitetyökoulutuksia webinaarina, lähikoulutuksena ja myös itseopiskeluna. Kaikki tämän kategorian koulutukset ovat ABB:n vaatimuksen mukaisia ja sisältävät ABB:n ECAP-ohjaistuksia soveltuvin osin.

  • Sähkötyöturvallisuuskortti (ammattihenkilöille): SFS 6002 -standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville ammattihenkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.
  • Sähkötyöturvallisuuskortti (itseopiskelu): SFS 6002 -standardin mukainen ja ABB:lle räätälöity koulutus on myös saatavilla itseopiskeluna. Tilaa verkkokoulutus tästä.
  • Jännitetyökoulutus alle 1kV: SFS 6002 -standardin liitteen Y-mukainen jännitetyökoulutus. Koulutus on tarkoitettu vain jännitetöitä tekeville sähköalan ammattihenkilöille. Älä ilmoittaudu tähän koulutukseen, jos et ole sähköalan ammattihenkilö. Varaathan mukaasi myös omat jännitetyöharjoituksessa käytettävät henkilökohtaiset suojavarusteet; jännitetyöhanskat, valokaarisuojattu työasu sekä kypärä ja visiiri. Ilman varusteita ei voi osallistua koulutukseen.
  • Sähkötyöturvallisuuskoulutus maallikoille: Tämä koulutus on tarkoitettu niille henkilöille, joista tehdään opastettuja henkilöitä. Mikäli olet sähköalan ammattihenkilö, suorita Sähkötyöturvallisuuskortti ammattihenkilöille -koulutus. Maallikko on sähköalan termeissä henkilö, joka ei ole ammattihenkilö eikä opastettu. Maallikosta tulee opastettu henkilö, kun ammattihenkilöt ovat opastaneet hänet tiettyyn työhön tietyssä kohteessa siten, että hän kykenee välttämään sähkön aiheuttamat vaarat. Tämä koulutus antaa standardissa SFS 6002 opastetulta henkilöltä vaadittavan teoriapuolisen perehdytyksen lakien, asetusten ja standardien mukaisesti.

Asiakaspalvelumme vastaa mielellään kysymyksiinne. Mikäli et löydä haluamaasi koulutusta tarjonnasta, ota yhteyttä.

010 2399 060 / fi.koulutus@kiwa.com